Psykiatrien i Esbjerg klar til udbygning

I alt skal der bygges om og bygges til for 235 mio. kr., og opgaven skal løses af entreprenørfirmaet NCC, som Region Syddanmark netop har valgt til at stå for byggeriet, mens arkitektfirmaet Arkitema K/S tidligere er blevet udpeget som rådgiver på byggeriet. Projektet skal samle nuværende døgnfunktioner i Esbjerg og Hviding ved at oprette nye sengeafsnit med et øget antal senge, ligesom der skal ske en generel opgradering af de fysiske rammer til tidssvarende standarder på området.

Byggestart efter nytår
Byggeriet af den første etape, som omfatter nybygning af tre sengeafsnit og en ny servicebygning, indledes den 2. januar, og lokaliteterne ventes klar til indflytning allerede i marts i det nye år.
Etape 2, der er en omfattende ombygning af eksisterende sengeafsnit, hovedbygningen og etableringen af nye udearealer, indledes i marts 2014, og det er planen, at faciliteterne kan tages i brug godt et år herefter.

- Når det færdige psykiatricenter i Esbjerg stå klar vil det skabe optimale rammer for en sammenhængende psykiatrisk indsats for den enkelte patient, så vi støtter patienten i at leve et godt liv både her og nu og efter udskrivningen. Samtidig vil de nye rammer også være til stor gavn for pårørende og især medarbejderne, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

48 nye sengepladser
Udbygningen i Esbjerg betyder, at psykiatrisygehusets døgnfunktion udvides med 6.200 kvm., og at håndværkerne renoverer og moderniserer yderligere 11.000 kvm. Dermed bliver der plads til tre nye døgnafsnit med i alt 48 pladser, og der bliver samtidig én indgang for akutte patienter. Samtidig lukkes døgnafsnittene i Hviding, når projektet er færdigt i 2015. I alt bliver der en mindre udvidelse af sengekapaciteten.

Når byggemaskiner og håndværkere har forladt matriklerne ved Hospitalsvej og Gammel Vardevej primo 2015, vil Psykiatrien i Esbjerg råde over i alt 97 sengepladser, fordelt på 81 pladser til psykiatri og 16 pladser til et nyt gerontopsykiatrisk afsnit. Herudover vil der på grunden være en skadestuefunktion og børne- og ungdomspsykiatriske funktioner.
 

 

 

Dagens Gossip