Råd fra politiet: Sådan sikrer du indhegningen til dyr

Skrevet af Elo Christoffersen

04/10/2012

Mest læste i dag

Flere eksempler de seneste dage har understreget, at efteråret er højsæson for, at kreaturer, får og heste kommer ud af deres indhegninger og ud på vejene, hvor de kan skabe farlige situationer og ulykker eller selv komme til skade.

Ejerne af heste, kreaturer og får bør:

• Kontrollere strømgiveren (elefanthegnet) jævnligt og helst hver dag. Giver det den fornødne effekt?

• Kontrollere hegnstråden. Er den revet over eller faldet ned nogen steder? Hviler den måske direkte på hegnspæle, der afleder strømmen?

• Er der i løbet af græsnings-sæsonen vokset græs, ukrudt og grene op i og ind i hegnstrådene. Afleder det strømmen? Kom ud med buskrydderen og få det klippet væk.

• Er der stadig foder nok - altså græs nok eller tilskudsfoder nok - i indhegningen? Sultne dyr bryder ud.

• Kontroller at dyrene har vand. At mulepumper og andet fungerer. Tørstige dyr bryder også ud.

• I efteråret får dyrene, både køer, heste og får, lang pels. Det betyder, at de kan have svært ved at mærke strømmen. Det kan kun imødegås, hvis hegnet giver effekt nok.

• Tilse dine dyr jævnligt – helst hver dag. Det er flokdyr. Hvis først et dyr er ude af indhegning, vil de andre meget ofte følge efter.

• Løse hunde, høje lyde eller andet uvant kan skræmme dyrene ud af indhegningerne. Hvis du ved, at der sker noget af den karakter, så check hvor dine dyr er.

Trafikanterne bør:

• Være opmærksomme på muligheden af, at der kan være dyr på afveje. Ved mindre dyr bør man undgå voldsomme undvigemanøvrer, som i sig selv kan være farlige.

• Hvis man ser løse kreaturer, får eller heste på vejen forsøge stille og roligt at komme tæt nok på til at aflæse deres øremærker. De fortæller, hvem ejeren er.

• Kontakte politiet på 1-1-4

• Forsøge eventuelt selv, hvis det kan ske uden fare for dig selv eller andre, roligt at drive dyrene væk fra trafikeret vej. Skræm ikke dyrene så meget, at de går i panik eller bryder gennem flere hegn. Dyrene er almindeligvis ikke aggressive.

• Kontakte beboerne på den nærmeste gård. De ved ofte, hvor dyrene kommer fra og kan hjælpe med at få dem på rette vej.