Rådgiver: Økologisk landbrug har trange kår i bankerne

Den finansielle sektor er fodslæbende og tager ikke økologien tilstrækkeligt alvorligt. Det er en stor udfordring. Den anden udfordring er, at udbyttet på de økologiske arealer skal øges.

Det er meldingen fra Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Danskerne har i den grad taget økologien til sig. Der bliver solgt og eksporteret økologiske varer som aldrig før. Men samtidig er der sket et fald i det økologiske areal.

I forhold til regeringens målsætning for det økologiske landsbrugsareal for 2020 mangler der at blive omlagt 120.000 hektar.

- Hele den finansielle sektor er en enorm hurdle. De ser ikke økologien som et lødigt alternativ til det konventionelle landbrug, når de ser på, hvem de vil give lån, siger Rikke Lundsgaard.

- Den finansielle sektor er meget, meget fodslæbende med at tage økologien tilstrækkeligt alvorligt. Det er som om, de stadig opfatter den som en niche og luksus og ikke et seriøst alternativ til det konventionelle landbrug.

Fra 2012 til 2013 steg eksporten af økologiske varer med 31 procent. Samtidig faldt det økologiske produktionsareal med 0,7 procent.

Dermed udgør det økologiske areal i dag 181.717 hektar, eller hvad der svarer til 6,9 procent af det samlede danske landbrugsareal.

Det betyder, at der mangler at blive omlagt 120.000 hektar, hvis regeringens målsætning om at fordoble det økologiske areal i 2020 skal nås, viser tal fra udgivelsen "Sådan ligger landet – tal om landbruget 2014’".

Hvis man udelukkende fokuserer på antallet af hektar landbrugsjord, der skal omlægges, er det inden for muligheden, men hvis man skal have omlagt 120.000 intensivt drevet landbrugsjord, er det nok vanskeligt, vurderer hun.

- Udfordringen er rigtig meget, at udbytterne på de økologiske arealer skal op. Vi skal blive bedre til at få næringsstoffer til markederne, så vi kan få højere udbytter. Det har stået i stampe alt for længe.

- Der forskes i det, og der er også nogle muligheder. De har bare været længe undervejs.

/ritzau/

 

Dagens Gossip