Råstofplan sikrer fremtidens sand, sten og grus

Forsyningen af råstoffer er helt afgørende for udviklingen og ny vækst i Region Syddanmark. Eksempelvis skal der skaffes materialer til de igangværende udvidelser af motorvejsnettet på Fyn og i Trekantområdet og til det kommende universitetshospital i Odense, men også til en lang række andre forestående byggerier. I alt forventes der frem mod 2024 indvundet 87 millioner kubikmeter sand, sten og grus til nybyggerier.

- Indvindingen skal selvfølgelig ske under hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkningen. Og man kan tydeligt se i den endelige råstofplan, at vi har lyttet til de indkomne høringssvar, siger Bent Bechmann (K), der er formand for Region Syddanmarks udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer.

Blandt de nye generelle ændringer som følge af høringssvarene er muligheden for at rejse skov i interesseområder for sand, grus og sten, hvis skovrejsningen har til formål at beskytte eksisterende vandforsyningsanlæg.

Rent vand kommer først
Andre steder i råstofplanen er helt konkrete områder sat på stand by, taget ud eller gjort mindre af eksempelvis landskabelige hensyn eller hensynet til drikkevandsområder.

- Mange steder ved vi for lidt om hvor godt eller dårligt grundvandet er beskyttet. Når Naturstyrelsens kortlægning af drikkevandsinteresserne er færdig, ved vi mere. Så derfor afventer vi denne kortlægning, siger Bent Bechmann og tilføjer:

- Men vi har også lyttet den anden vej og blandt andet udlagt et graveområde på Als, selv om vi i princippet har overskud af grus i Sønderjylland. Ved at udlægge området sikrer vi imidlertid, at der bliver mindre transport og dermed mindre CO2-udledning og lavere omkostninger, når lokale veje og anlæg skal udbygges. Samtidig betyder det en håndfuld arbejdspladser til Als, påpeger Bent Bechmann.

Råstofplanen gælder for de kommende 12 år, men revideres hvert fjerde år. Regionsrådets godkendelse af planen kan fra 2. januar 2013 og fire uger frem påklages til Miljø- og Naturklagenævnet, dog kun vedrørende retlige forhold.
 

 

Dagens Gossip