Rapport: Grønland kommer til at mangle millioner

Bloktilskuddet fra Danmark, der siden 2009 har været fastfrosset på 3,6 milliarder kroner årligt, vil om 10 år ikke længere være tilstrækkeligt til at finansiere ældreomsorg og skoler i Grønland, hvis ikke der handles nu.

Til den tid vil gabet mellem indtægter og udgifter i den grønlandske landskasse være 600 millioner kroner årligt, fremgår det af en ny rapport, som konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet for miljøorganisationen Greenpeace.

Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan især fiskeri, men også turisme og minedrift kan øge bidraget til økonomien.

- Tidligere har der været en tendens til, at hvis man var kritisk over for eksempelvis olieboringer, så mente man samtidig, at Grønland ikke måtte udvikle sig, siger Jon Burgwald, arktisansvarlig hos Greenpeace til Ritzau.

- Med denne rapport ønsker vi at sætte en ny dagsorden og vise, at samfundet har masser af muligheder for at udvikle sig økonomisk og skabe arbejdspladser, uden at man sætter bæredygtigheden over styr, tilføjer han.

Rapporten giver et overblik over sektorerne, samler op på allerede iværksatte initiativer og kommer med konkrete forslag til nye tiltag. Rambølls arbejde er meget godt i tråd med den netop offentliggjorte rapport "Til gavn for Grønland".

- Vores analyser viser, at selv uden olie er det muligt at skaffe de nødvendige indtægter. Der er eksempelvis et uudnyttet potentiale inden for fiskeri efter nye arter og i nye områder, siger direktør Henrik Rosenberg Seiding, Rambøll Management Consulting.

Turisme, minedrift, ny energikrævende produktion samt landbrug og fangst er ligeledes områder med mulighed for vækst, men det kræver ifølge Rambøll øjeblikkelig politisk handling. Greenpeace har fortsat et skarpt øje på miljø- og klima.

- Vi er ikke ude på at blåstemple eksempelvis skadelige mineprojekter, og vi vil stadig være kritiske over for olieboringer og anden rovdrift, men samtidig ønsker vi heller ikke et Grønland i stilstand, siger Jon Burgwald.

/ritzau/

 

Dagens Gossip