Realdania støtter 11 enestående steder i yderområderne

Fonden Realdania har udpeget 11 projekter, som nu modtager i alt 34,8 mio. kroner til forbedring af stedernes livskvalitet til glæde for både turister og fastboende. Midlerne er rejst gennem ”Stedet Tæller” – Realdanias femårige kampagne, der skal forbedre livskvaliteten med udgangspunkt i yderområdernes stedbundne potentialer.

De udvalgte projekter er:
Bovbjerg Fyr skal ombygges og indrettes, så bygningen kan bruges til nye aktiviteter og formidlingstilbud.
Ringkøbing-Skjern aktiverer en række pumpestationer langs Skjern Å til formidlings- og oplevelsestilbud.
Ejerslev Havn: Der skal skabes bedre adgangsforhold til lagunen og stedets gamle molerskrænter.
Højderygstien: Arven fra seneste istid er synlig overalt i Odsherred. Med etableringen af en højderygsti skal istidslandskabet og fortidsminderne forbindes, formidles og tilgængeliggøres.
Landbrugsmuseet Melstedgård på Bornholm er et centrum for regional madkultur i stedets autentiske rammer. Konkret skal der opføres en ny bygning, som kan bruges til at formidle øens fødevarer og madkultur og være mødested for madkultur.
Jyske Aas: Projektet skal samle og formidle natur, geologi og kulturhistorie omkring højderyggen Jyske Aas som et fælles ”oplevelsesbælte”.
I Løkken skal de rekreative muligheder på og omkring byens mole styrkes. Nye stier og mindre tiltag i klitlandskabet er også en del af projektet.
I det nordjyske Nørre Vorupør skal et projekt revitalisere området omkring byens stolthed – landingspladsen. Projektet skal nænsomt renovere og bevare kystfiskeriets bygninger, så de kan bruges til bl.a. formidling.
I Marielyst skal byens torv og strandstrøg forskønnes med bl.a. nye belægninger, belysning og inventar.
Jammerbugt Kommune vil genskabe Blokhus Bæk og styrke det fysiske miljø langs forløbet med rydning, stier, ny beplantning og ny belægning.
I Hasmark skal en ny strandpark revitalisere strandområdet. Projektet omfatter forbedrede adgangsforhold til stranden og vandet.