Rederier kan spare millioner ved at svine luften til

Danske rederier er klar til at opfylde de nye miljøregler, der skal give renere luft fra årsskiftet. Men de frygter at blive slået i konkurrence med udenlandske rederier, der ikke gør det. Der er nemlig millioner at spare på at bryde reglerne, og kontrollen er ikke god nok.

Det siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jans Fritz Hansen.

- De skibe, hvor det kan betale sig, er blevet udstyret med røgrensere. De gamle skibe vil derimod sejle med renere brændstof, hvor der kun er et indhold af svovl på 0,1 procent, som de slår over på, når de sejler ind i nærfarvande ved kysterne, siger Jan Fritz Hansen.

Skibsfarten forurener luften lige så meget som alle forureningskilder på land tilsammen: Skorstene, biler, busser og lastbiler.

Men fra årsskiftet må skibe i nærfarvande som de snævre danske, hvor sejlruterne er tæt på land, kun udlede 0,1 procent svovl i forhold til den ene procent i dag.

Brændstof - i søfartssprog bunkers - med 0,1 procent svovlindhold koster 50 procent mere end almindeligt bunkers med en procent indhold af svovl.

- Det betyder rigtig meget økonomisk, fordi halvdelen af driftsudgifterne på et handelsskib er bunkers, siger Jan Fritz Hansen.

At ikke alle udenlandske rederier har intentioner om at overholde de nye regler for renere luft, har danske rederier set eksempler på.

- Problemet er, at vi på nogle langtidskontrakter med pristilbud til kunderne allerede nu ser, at ikke alle vil leve op til de nye regler. Prisforhøjelsen for den dyrere bunkers er ikke indregnet, og det betyder, at danske rederier kan tabe i konkurrencen til dem, der bryder reglerne, siger Jan Fritz Hansen.

Problemet er kontrollen. Den skal være effektiv med hårde sanktioner, mener han.

- Som det er nu, er der i gennemsnit kontrol for hvert 1000 anløb af havne. Det er som en fartkontrol på motorvejen. Myndighederne skal sørge for en effektiv kontrol med hårde sanktioner til dem, der ikke overholder reglerne, siger Jan Fritz Hansen.

Ifølge miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har regeringen allerede besluttet at skærpe kontrollen med skibes udledning af svovlpartikler og afsat syv millioner kroner til formålet.

- Vi bruger pengene på at skærpe kontrollen både i havnene med for eksempel håndholdte målere til skibsinspektørerne og på vandet ved blandt andet at sætte gang i overvågning fra luften, skriver hun i en mail til Ritzau.

- Men det er klart, at en dansk indsats ikke kan stå alene. Derfor er vi i tæt kontakt med EU og Østersølandene for at sikre en fælles og effektiv håndhævelse, og jeg vil tage direkte kontakt til mine ministerkollegaer i landene rundt om Østersøen og opfordre dem til også at øge kontrollen på deres områder.

Miljøreglerne, redskaber til kontrol og sanktioner skal drøftes på en stor konference i København på mandag med deltagelse af FN's søfartsorganisation, IMO.

/ritzau/

 

Dagens Gossip