Regeringen og KL lander budgetaftale for 2015

Regeringen og KL er tirsdag enige om en aftale for kommunernes økonomi for 2015.

Aftalen indebærer et anlægsniveau på 17,5 milliarder kroner og et likviditetstilskud på 3,5 milliarder kroner, hvoraf en milliard kroner er målrettet de kommuner, der har de største behov.

Endelig er der afsat en pulje på en halv milliard kroner, som kommunerne kan låne fra, oplyser Finansministeriet.

Med aftalen følger parterne op på de igangværende omstillinger, som skal styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet.

- Kommunal sundhed og forebyggelse er vigtig for regeringen, og jeg er derfor glad for, at der med aftalen prioriteres 350 millioner kroner til den kommunale sundhedsindsats, siger finansminister Bjarne Corydon (S) i en skriftlig kommentar.

- Samtidig er vi enige om, at kommunerne med en likviditetsindsprøjtning på 3,5 milliarder kroner fortsat kan udvikle den kommunale service på områder som dagtilbud, skole og ældrepleje, siger han.

Anlægsniveau i økonomiaftalen betyder ifølge finansministeren, at kommunerne også til næste år kan investere milliarder i nye skoler, moderne plejehjem, grønne cykelstier og trygge rammer for de allermindste borgere. Det vil skabe aktivitet og job på byggepladserne i hele landet.

Overborgmester i København, Frank Jensen (S), er tilfreds med aftalen.

- Jeg er særligt glad for, at vi i København kan fortsætte vores milliardinvesteringer i nye børnehaver, skoler og bedre infrastruktur. Det er nødvendigt for at tilpasse byen til vores 10.000 nye indbyggere hvert år, og samtidig skaber det tusindvis af nye arbejdspladser, siger han.

Som en del af aftalen for 2015 afsætter parterne også en pulje på 40 millioner kroner til udvikling af prototyper af digitale læremidler og etablering af en brugerportal for folkeskolen.

Derudover har de aftalt at prioritere indsatsen i jobcentrene. Det kan ifølge parterne frigive 550 millioner kroner til borgernær service.

Der er enighed om at lave et nyt frikommuneforsøg for fortsat at nytænke og modernisere den offentlige sektor. Regeringen og KL drøfter de nærmere rammer i efteråret.

Og så er der enighed om at udarbejde en ny digitaliseringsstrategi, når den eksisterende udløber, oplyser ministeriet.

/ritzau/

 

Dagens Gossip