Regeringens pensionsgreb skal holde underskud på afstand

Regeringens økonomisk kunstgreb med at fremrykke beskatningen af LD-opsparingen med en skatterabat og en forlængelse af tilbuddet om en skatterabat på kapitalpensioner skal ifølge økonomer holde et truende underskud på de offentlige finanser væk næste år.

- Forslaget forventes at give op mod 15 milliarder kronet i statskassen i 2015, siger Steen Bocian - cheføkonom i Danske Bank i en kommentar og fortsætter:

- Forslaget skal ses i lyset af, at dansk økonomi forventes at have et offentligt underskud på tre procent af BNP næste år, hvilket er det maksimalt tilladte inden for EU.

Regeringen har indgået forlig med Enhedslisten og SF om at fremrykke beskatning af den såkaldte LD-opsparing mod at få en skatterabat samt at forlænge fristen for skatterabat på kapitalpensioner til at gælde 2015 med.

- Dermed lader man LD omfatte af de samme regler som de øvrige kapitalpensioner, hvilket kan give god mening.

- Når det er sagt, så er det vigtigt at understrege, at forslaget alene medfører en fremrykning af skatteindtægterne. Der kommer samlet set færre skatteindtægter over årene, da der jo gives en lille skatterabat for at sikre, at LD-opsparerne betaler skatten nu frem for i fremtiden, siger Steen Bocian.

Med de flere milliarder i kassen er der ikke råd til at slå til søren, selv om der seneste skal være valg til Folketinget næste år. De giver intet økonomisk råderum, siger chefanalytiker i Nykredit Tore Stramer.

- Det bør da også give anledning til en løftet pegefinger, da der er en risiko for, at de mange milliarder kommer til at brænde i lommen på politikerne - ikke mindst med tanke på, at 2015 er valgår.

- Det er i den forbindelse værd at bemærke, at regeringen i forbindelse med Vækstplan Danmark i 2013 netop brugte en milliard kroner ekstra af skatteprovenuet fra fremrykningen af beskatningen på kapitalpensioner på trods af, at det ikke var en del af den oprindelige aftale, siger Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

Cheføkonom i tænketanken Cepos Mads Lundby Hansen finder det "kritisabelt".

- Det er i den grad kritisabelt og udtryk for en lappeløsning, at regeringen lægger op til at håndtere det offentlige underskud via fremrykning af pensionsbeskatning og ved at lade danskerne hæve deres opsparing i LD.

- Tiltaget er en erkendelse af, at regeringen var alt for optimistisk med skønnet for BNP-væksten, da man fremlagde finanslovforslaget for godt en måned siden, siger Mads Lundby Hansen.

/ritzau/