Region Midtjylland vil fremme biodiesel i busser

Der skal mere miljøvenligt brændstof i tankene på de regionale busser. Det mener Region Midtjylland, som giver mulighed for, at 14 af de regionale busser fra næste sommer kører med 25 procent biodiesel. Det bliver såkaldt 2. generations biodiesel, eksempelvis produceret af dansk slagteriaffald.

For at få et overblik over merudgiften har regionen sammen med Midttrafik og Agro Business Park udviklet et beregningsværktøj, og med det anslås de totale meromkostninger at ligge under to procent, oplyser udviklingskonsulent hos Region Midtjylland Peter Hermansen, der har været med til at udvikle beregningsværktøjet.

Initiativet er en udløber af et vellykket projekt i 2009 med at introducere biodiesel i 200 busser og på samtlige tankstationer i Aarhus-området og ved den lejlighed teste alle arbejdsgange omkring produktion, oplagring og distribution af biodieselen.

En begyndelse

Senere er det som følge af et EU-direktiv blevet lovpligtigt at iblande al dieselolie mindst syv procent biodiesel, men nu vil Region Midtjylland altså gå et skridt videre og forsøgsvis skrue op for den grønne hane.

Nu har vi udviklet beregningsværktøjet, og nu skal det prøves af hos vognmændene i forbindelse med, at vi sender mere end halvdelen af den regionale buskørsel i udbud, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Kørsel for 250 millioner kroner

Den regionale buskørsel opgøres i timer, og ved de kommende udbud er cirka 400.000 af de 750.000 kørselstimer i spil. Det er fortrinsvis kørslen i de tidligere Aarhus og Viborg amter, og udbuddet er skruet sammen i store og mindre pakker og henvender sig således til såvel de store som de mindre vognmænd. Der er tale om buskørsel til en samlet pris af knap 250 mio. kroner årligt over de kommende 6-8 år.

De nye kontrakter træder i kraft samtidig med sommerkøreplanerne i juni 2013.

 

 

Dagens Gossip