Ren luft i tidligere renseribygning i Lystrup

En omfattende forurening under et tidligere renseri er nu uskadeliggjort. Region Midtjylland har etableret et dræn. Det betyder, at de giftige opløsningsmidler ikke siver op i bygningen og generer beboerne.

Gennem mere end 30 år var der renseri i en ejendom på Hedeskovvej i Lystrup. Renseriet stoppede i 2003, men da viste undersøgelser, at det havde efterladt en omfattende forurening med chlorerede opløsningsmidler under bygningen.

For at sikre ejendommens beboere imod sundhedsskadelige dampe fra forureningen har Region Midtjylland etableret et såkaldt passivt ventilationsdræn. Det er en række rør, der skal trække eventuelle dampe fra forureningen under huset ud i det fri, så de ikke kan skade indeklimaet i boligen.

Efterfølgende kontrolmålinger viser, at drænet fungerer efter hensigten, og at der ikke er forhøjede værdier af opløsningsmidler inde i boligen længere. Det passive dræn skal være under huset i mange år frem i tiden, men det vurderes, at afdampningen fra forureningen vil være aftagende, oplyser miljøtekniker Steffen Gram Lauridsen fra Region Midtjyllands miljøafdeling.

Bedst og billigst

Han arbejder i øjeblikket med seks-syv lignende sager i Aarhus-området, hvor tidligere renserier muligvis kan true både miljøet og menneskers sundhed.

- Løsningen med et passivt dræn er god og billig, fordi det er et engangsindgreb, der ikke skal efterses og vedligeholdes. Den fungerer fint her, men er desværre ikke tilstrækkelig i alle tilfælde, siger Steffen Gram Lauridsen.

 

 

Dagens Gossip