Ringer du 112 får du altid hjælp

 Måske har du mere brug for et godt råd fra en læge eller en sygeplejerske eller måske kan dit problem løses af din egen læge eller af vagtlægen.

Region Midtjylland udgiver nu en pjece, der forklarer, hvordan det akutte beredskab fungerer, og hvordan det skal bruges. Pjecen bliver husstandsomdelt i hele regionen i dagene mellem jul og nytår.

- Vi har et godt ambulanceberedskab i regionen, men det er nødvendigt, at vi altid prioriterer ambulanceberedskabet til de livstruende og mest alvorlige opgaver. De borgere, der er kommet mest til skade eller er mest syge, skal sikres den hurtige og akutte hjælp, mens borgere med mindre skader eller mindre alvorlige sygdomstilfælde får tilbud om en anden og mindre hastende løsning, siger regionsrådsformand Bent Hansen(S).

Individuel vurdering
Det er specialuddannede sundhedsfaglige visitatorer på Region Midtjyllands Akut Medicinsk Koordinerings Vagtcentral (kaldet AMKVagtcentralen), der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der skal sendes en ambulance.

- Der bliver foretaget en individuel vurdering af hver enkelt patient. Vurderingen er baseret på Dansk Indeks for Akuthjælp - et medicinsk beslutningsstøtteværktøj for sundhedsfagligt personale til hastegradsvurdering, prioritering og disponering af præhospitale ressourcer – for eksempel ambulancer og akutlægebiler, siger Else Ammitzbøll, præhospital chef i Region Midtjylland.

Præhospitalet i Region Midtjylland modtager og behandler årligt omkring 345.000 henvendelser fra borgere, praktiserende læger og andre hospitaler, og det betyder at telefonen i Præhospitalet ringer næsten 1.000 gange hver eneste dag.

Top partnere


På Samlino.dk kan du beregne og sammenligne lån til bil på tværs af 15+ selskaber. Prøv i dag på www.samlino.dk/laan/billaan
 

Dagens Gossip