Roskilde Havn får et tiltrængt løft

 Havnekontoret er nedslidt og sundhedsskadeligt, og Havneselskabet ønsker, når der er penge til det, at bygge et nyt hus.

Samtidig har Oplevelseshavnen ønsker om at bygge et informationsskur og Roklubben mangler plads til et nyt kajakskur.

Alle disse ønsker bliver nu samlet i et forløb, der skal ende med en ny lokalplan for området ved roklubben og havnekontoret.

- Vi er rigtigt glade for, at aktørerne på havnen vil skabe nogle nye og flottere rammer, så vi vil selvfølgelig støtte initiativerne ved at sætte planprocessen i gang for området, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Torben Jørgensen, og han fortsætter:

- Teknik- og Miljøudvalget vil deltage i processen ved at skitsere en ny udformning af havnefronten langs Strandgade og en ny plads ved havnekontoret og informationsskuret. På den måde får hele området et løft og en sammenhængende udformning, slutter Torben Jørgensen.

Tanken er, at havnekontoret flyttes længere frem mod havnekajen og der laves en ny parkeringsplads på modsatte side af bygningen. Det betyder at havnekontoret bliver mere synligt fra havnen og - sammen med de øvrige bygninger – er med til at omslutte den nye plads.

Teknik- og Miljøudvalget har givet startskuddet til processen på dets møde den 10. januar.

Der er endnu ikke afsat penge til at lave en evt. ”havnepromenade”, mens Roklubben, Oplevelseshavnen og Havneselskabet selv skal stå for omkostningerne ved deres egne bygninger.

 

Dagens Gossip