Sådan afgør WTO fiskekrigen mellem EU og Færøerne

Færøerne lægger nu sag an mod EU ved Verdenshandelsorganisationen, WTO, fordi færøske fiskere afvises i havne i EU-lande med overordnede sanktioner på grund af en verserende fiskekrig om kvoter.

WTO består af aftaler mellem 159 lande, der handler om at sikre en mere fri bevægelighed for varer landene imellem. Såkaldte frihandelsaftaler forpligter landene til gensidigt at lette adgangen til hinandens markeder.

Den aftale bryder EU med deres sanktioner mod Færøerne, som står udenfor EU, og det skal WTO nu tage stilling til.

Sådan kommer sagen til at foregå:

* WTO har ikke en domstol, men et tvistbilæggelsesnævn, hvor man ikke lægger sag an, men derimod anmoder om en konsultation, hvis det skal være helt korrekt. Men processen og resultatet minder om en et retssag og en dom.

* Hvis ikke man kan blive enige om en handelsstrid, som den mellem EU og Færøerne, så anmoder den forurettede part om konsultationer, hvilket Færøerne nu har gjort.

* Hvis der heller ikke opnås enighed under konsultationerne, hvor parterne fremlægger deres sag, så bliver der nedsat et panel, som til sidst vurderer sagen i en panelrapport. Medlemmer af panelet hedder ikke dommere, men deres funktion er den samme.

* Der er mulighed for at prøve sagen i to instanser under WTO's tvistbilæggelsessystem. Det betyder, at den første panelrapport kan ankes, hvorefter der nedsættes et nyt panel, der også kommer med en rapport. Derefter er sagen slut.

* Idealet er, at en sag maksimalt skal tage seks måneder at behandle i hvert panel. Men der er set sager i tvistbilæggelsesnævnet, der har taget over tre år.

* Hvis EU taber fiskesagen, så kan WTO give Færøerne lov til at opkræve straftold på import af varer fra EU. Selve straftolden fastsættes af WTO i den endelige afgørelse.

* Straftolden er WTO's måde at sanktionere lande, der bryder frihandelsaftalerne. EU kan vælge at betale straftolden, men samtidig fastholde fiskesanktionerne mod Færøerne.

* Hvis EU vinder sagen, så kan sanktionerne mod Færøerne fortsætte uden straftold.

Kilde: WTO og lektor i folkeret ved Aarhus Universitet Lars Bracht Andersen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip