Sagen kort om den overvægtige dagplejer

admin

|

17/07/2014

Dagens topnyheder

* Karsten Kaltoft er 172 cm høj og har en kampvægt på 160 kilo. Det giver ham et BMI på 54, og dermed kan han betegnes som "svært fed" ifølge de officielle standarder.

* Karsten Kaltoft passede børn i sit eget hjem som dagplejer for Billund Kommune fra 1996.

* Men i november 2010 blev Karsten Kaltoft fyret af kommunen. Begrundelsen lyder, at Karsten Kaltoft bliver afskediget, fordi børnetallet falder i kommunen.

* Men Karsten Kaltoft er af en anden overbevisning. På et møde i kommunen i forbindelse med fyringen bliver hans overvægt nemlig drøftet, og den fyrede dagplejer mener, at han er blevet fyret, fordi han er overvægtig.

* Kommunen afviser, at overvægten har haft indflydelse på beslutningen om at fyre Karsten Kaltoft, men den fyrede dagplejer mener, at han er blevet diskrimineret og anlægger sag ved Retten i Kolding for at få erstatning.

* Retten i Kolding har herefter henvendt sig til EU-Domstolen for at få afklaret, om EU-retten omfatter et selvstændigt forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme, og om fedme kan anses for at være et handicap.

* Den foreløbige vurdering fra EU-Domstolens generaladvokat lyder, at der ikke findes et generelt EU-retligt princip, der i sig selv forbyder forskelsbehandling på grund af fedme. Men sygelig fedme kan være omfattet af begrebet "handicap", hvis den er af en sådan grad, at den hindrer fuld deltagelse i arbejdslivet på lige fod med andre.

* Den endelige afgørelse fra EU-Domstolen ventes til efteråret.

Kilde: EU-Domstolen

/ritzau/