Sager om fradrag for grundforbedringer vil være afviklet i 2014

Skrevet af John Meyer

|

25/01/2013

Dagens topnyheder

Med ændringen er der gjort op med et regelsæt der ikke var hensigtsmæssigt, og som gennem årene har givet uforholdsmæssigt meget arbejde for SKAT.


- I mange af sagerne om fradrag for grundforbedringer er der tale om 20-30 år gammelt materiale, der skal sagsbehandles, og det gør sagerne tunge og svært tilgængelige. Med de nye regler får vi ikke længere nye sager om grundforbedringer, siger SKATs nye direktør, Jesper Rønnow Simonsen.


Sagerne om fradrag for grundforbedringer har medført sagshandlingstider på op til flere år. SKAT stillede i marts 2011 i udsigt, at alle daværende sager ville være løst ved udgangen af 2012. Det har imidlertid vist sig, at sagerne er blevet mere omfattende, så det ikke har været muligt at løse sagerne inden for den udmeldte frist.


6.000 sager venter
Der har været en stor tilgang af nye sager, så SKAT nu har cirka 6.000 sager, der skønnes at vedrøre omkring 30.000 ejendomme. Med den løbende tilførsel af ressourcer, bedre procesoptimering og senest ansættelse af 23 akutjobs til at lave benarbejdet, er det forventningen, at sagerne vil være færdigbehandlet inden udgangen af 2014.


- Vi arbejder målrettet med at få nedbragt sagspuklen på området og har sat ind med både optimerede sagsprocesser og ekstra bemanding. Men sagerne har vist sig at være vanskelige samtidig med, at tilgangen af sager er vokset med mere, end vi har kunnet afslutte. Vi har løbende øget bemandingen på projektet, og nu sætter vi så ekstra skub i benarbejdet i sagsbehandlingen. Det her er en række sager, som vi ønsker at få afviklet så hurtigt, som det overhovedet er praktisk muligt, fastslår Jesper Rønnow Simonsen.


Praksis var ikke i orden
SKAT er i forbindelse med en gennemgang af kvaliteten af sagsbehandlingen blevet opmærksom på, at en praksis med at afvise ekstraordinær genoptagelse ikke har været korrekt. Derfor vil man nu gennemgå genoptagelsessager en del år tilbage med henblik på at vurdere, om der bør ske ekstraordinær genoptagelse. Det er imidlertid vurderingen, at det er et fåtal, der har krav på dette.


- Det er i sig selv uacceptabelt, at vi i en årrække har haft en praksis, der ikke er i orden. Derfor sørger SKAT nu selv for, at der sker genoptagelse hos de grundejere, som har ret til ekstraordinær genoptagelse. Det vil sige, at grundejerne ikke selv behøver at foretage sig noget, og at de automatisk vil få besked, hvis deres sag genoptages. Samtidig vurderer vi som sagt, at det i praksis er meget få sager, hvor der faktisk er krav på ekstraordinær genoptagelse, siger Jesper Rønnow Simonsen.