SAS skal betale fire måneders løn til fyrede piloter

Seks SAS-piloter, der blev fyret tilbage i 2008 på grund af deres alder, kan nu se frem til et økonomisk plaster på såret.

Højesteret har onsdag afgjort, at piloterne hver har krav på fire måneders løn, fordi SAS overtrådte loven om forskelsbehandling.

De seks piloter blev sagt op i forbindelse med en afskedigelsesrunde i september 2008.

Udvælgelsen af de piloter, der skulle afskediges, var sket efter aftale med Dansk Pilotforening på baggrund af, om de pågældende var pensionsberettigede, hvilket efter overenskomsten var fra det fyldte 60. år.

Men piloterne var ikke tilfreds. Og derfor indbragte de sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Piloterne fik i første omgang medhold i både byret og landsret, at fyringerne var i modstrid med loven, og SAS havde erkendt, at der var tale om ulovlig aldersdiskriminering - tilbage stod så afgørelsen om, hvad det skulle koste.

SAS mente ikke, at piloterne skulle have en øre, men i byretten kom man frem til, at piloterne burde have ni måneders løn svarende til 900.000 kroner, mens landsretten satte beløbet ned til tre måneders løn svarende til 300.000 kroner per pilot.

- Sagen angik størrelsen af de godtgørelser, der efter loven skulle tilkendes seks piloter, skriver Højesteret om afgørelsen.

- Højesteret fandt, at der forelå formildende omstændigheder og fastsatte efter en samlet vurdering af grovheden af overtrædelsen af forskelsbehandlingsloven godtgørelserne til fire måneders løn, skriver retten.

Piloterne kan se frem til godtgørelser på mellem 360.026 kroner og 472.577 kroner. Oveni skal SAS betale over en halv million kroner i sagsomkostninger.

Det er ikke første gang, at SAS skal til lommerne med godtgørelse for at diskriminere piloter i forbindelse med en fyringsrunde.

Østre Landsret dømte i marts i år selskabet til at betale en godtgørelse, der svarer til ni måneders løn til fire piloter.

/ritzau/

 

Dagens Gossip