Sjælden rovfugl har ynglet i Nordsjælland

For første gang siden 1927 er den meget sjældne rovfugl vandrefalken fundet ynglende i Nordsjælland - nærmere bestemt ved Kyndbyværket ved Jægerspris.

Det fortæller Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der ifølge Frederiksborg Amts Avis glæder sig over, at den meget sjældne fugl nu igen yngler i området.

I 1996 blev der i et samarbejde mellem Dong Energy, Naturstyrelsen og Dansk Ornitologisk Forening opsat en redekasse til vandrefalke på Kyndbyværket i Nordsjælland, hvor der i nogen tid havde holdt et par vandrefalke til.

I søndags blev redekassen undersøgt på foranledning af biolog i DOF Knud Flensted, og det viste sig overraskende, at kassen tydeligvis var blevet benyttet til opfostring af et kuld unger i 2013.

Der var både ekskrementer og bytterester, blandt andet en ringmærket due, der var fanget i maj 2013. Enkelte gange i ynglesæsonen 2013 har lokale ornitologer desuden set vandrefalke i nærheden af redekassen, men uden der var mistanke om yngel.

I tirsdags så de lokale ornitologer Ulla Munch Hansen og John Hansen fra Frederikssund de to voksne ynglefugle sidde i redekassen.

- Alt dette viser med stor sikkerhed, at fuglene faktisk har ynglet i 2013, uden at nogen har opdaget det, og det ser ud til, at de også vil yngle her i 2014. Det er helt fantastisk, siger Knud Flensted til avisen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip