Skat vil rette ind efter EU-kritik

Skrevet af admin

|

21/11/2013

Dagens topnyheder

Danmark har næppe lov til at skære i personfradraget for folk, der både tjener penge i Danmark og i udlandet.

Det vurderer Skatteministeriet torsdag i et notat til Folketingets europa- og skatteudvalg. Ministeriet anbefaler derfor, at de danske regler skal laves om.

I notatet gør ministeriet opmærksom på, at Danmark formentlig ikke vil kunne vinde en eventuel sag ved EU-Domstolen.

- Med udgangspunkt i domspraksis på området må det anses for usandsynligt, at domstolen i denne sag skulle give Danmark medhold.

- Skatteministeriet er derfor af den opfattelse, at beregningsmetoderne bør ændres, således at det sikres, at de danske regler på dette område bringes i overensstemmelse med EU-retten, hedder det i notatet.

Sagen udspringer af, at EU-Kommissionen i april i år sendte en åbningsskrivelse - der er det allerførste tilløb til en eventuel sag ved EU-Domstolen - til den danske regering om måden, de danske personfradrag beregnes på.

I skrivelsen anfægter kommissionen, at danskere får modregnet udenlandsk løn i deres personfradrag.

Tjener en dansker eksempelvis halvdelen af sin løn i Danmark og den anden halvdel i et af Danmarks nabolande, mister vedkommende halvdelen af sit personfradrag.

Dermed overholder Danmark ikke reglerne om fri bevægelighed i EU-traktaten, da personer med udenlandsk indkomst stilles dårligere end personer, der har hele deres indkomst i Danmark, argumenterer EU-Kommissionen.

Ifølge udregninger fra Ugebrevet A4 fra oktober kan danskere være gået glip af op til 7600 kroner om året i personfradrag.

/ritzau/