Skelsættende dom: Tvangsfiksering brød menneskerettigheder

admin

|

08/12/2014

Dagens topnyheder

Det kan fremover koste de psykiatriske sygehuse dyrt, hvis personalet tvangsfikserer psykiatriske patienter uden gyldig grund, skriver Jyllands-Posten.

I en opsigtvækkende dom fra Østre Landsret er Odense Universitetshospital blevet pålagt at betale en erstatning på 5000 kroner til en retspsykiatrisk patient, som i april 2013 blev ulovligt tvangsfikseret med bælte og fodremme i mere end 12 timer, mens han var tvangsindlagt med en anbringelsesdom.

I dommen henviser landsretten til nyere domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og det er første gang, at psykiatrien i Danmark bliver dømt for brud på menneskerettighederne.

Der er nu en stribe lignende erstatningssager på vej til domstolene, og dommen vil få konsekvenser for både patienter og personalet i psykiatrien, fastslår sundhedsjurist Kent Kristensen fra Syddansk Universitet.

- Dommen er skelsættende. Den udvider patienters muligheder for erstatning og tvinger nu sundhedsmyndighederne til at være mere omhyggelige med den måde, de fikserer patienterne på, siger han til Jyllands-Posten.

I 2013 blev i alt 3449 danskere tvangsfikseret med enten bælter eller remme. Tallet er rekordhøjt.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) ser dommen som et skridt i retning af at ligestille psykisk syge med patienter med fysiske lidelser.

- Det er et skridt i retning af mindre tvang og dermed et vigtigt led i regeringens målsætning om at halvere brugen af tvang inden 2020, siger han til avisen.

Selvom ulovlig brug af tvang vil koste på den enkelte afdeling, advarer formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, ledende overlæge Thomas Middelboe, imod, at dommen fører til en ny praksis:

- Det ville være helt skævt, hvis vi skulle lade bekymringen for et erstatningskrav gå forud for hensynet til sikkerhed for patienter og personale.

/ritzau/