Skoleelever ser ud til at miste op mod en million timer

Landets kommuner er generelt langt bagefter med at give kompensationstimer til landets skoleelever, som eleverne gik glip af under sidste års lærerkonflikt.

Det viser et nyt notat fra Undervisningsministeriet.

Konflikten mellem landets kommuner og lærerne kostede omkring halvanden million undervisningstimer, hvilket i gennemsnit svarer til 1185 timer for hver eneste folkeskole i Danmark. De mange aflyste timer er dog langt fra indhentet igen.

For ud af de knap halvanden million aflyste timer på grund af lockouten, har kommunerne ifølge notatet planer om give omkring 512.000 kompensationstimer til eleverne.

Det er især skoler, der på forhånd havde planlagt relativt få undervisningstimer, der står for en stor del af kompensationstimerne, og notatet fra Undervisningsministeriet peger på, at konflikten ikke vil få den konsekvens, at elever modtager mindre undervisning end de som minimum skal have.

Kommunerne skal sikre et samlet minimumtimetal på 6960 timer på 1.-9. klassetrin. Alle skoler havde i forvejen planlagt væsentligt flere timer, og derfor udgør aflysningen af timer ikke noget problem i forhold til overholdelsen af minimumkravet.

En enkelt kommune har dog gjort ministeriet opmærksom på, at man på to skoler ikke kunne opfylde minimumkravet.

Lockouten af lærerne varede i 25 dage, startende i begyndelsen af april sidste år, inden regeringen til sidst greb ind trods massiv utilfredshed og en orkan af protester fra landets lærere.

I regeringens lovindgreb, der hurtigt blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, blev det blandt andet understreget, at hver eneste uge med konflikt kostede knap en halv million undervisningstimer i folkeskolen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip