Slut med ophugning af skibe på strande i u-lande

Afskedsture fra Storebælt til Mumbai, hvor gamle færger ender deres liv på strande i Indien for at blive ophugget under livsfarlige arbejdsforhold, kan snart være en saga blot.

Europaparlamentet har således tirsdag givet den endelige tommel-op til et regelsæt, der strammer kravene for ophugning af europæiske skibe markant.

Dermed mangler kun en blåstempling hos medlemslandene, før den nye forordning kan træde i kraft.

Fremover vil EU-registrerede skibe skulle hugges op på ophugnings-anlæg, som er godkendt hos EU.

Ophugnings-anlæggene vil desuden få løbende kontrolbesøg for at sikre at faciliteterne lever op til EU's standarder.

- Denne lov skal skabe grobund for de nødvendige investeringer i ordentlige genbrugsfaciliteter for skibe - først og fremmest med henblik på sikre og miljøvenlige job, siger parlamentets chefforhandler på forslaget, Carl Schlyter fra De Grønne.

De nye regler skal sætte en stopper for en procedure, der er udbredt i blandt andet Indien, Bangladesh og Pakistan, hvor skibene trækkes på land ved kysterne for derefter at blive hugget op under farlige og forurenende forhold.

Metoden har været kritiseret internationalt, da skibe, der har transporteret farligt eller forurenende gods, har udledt farlige materialer i miljøet.

- Jeg vil gerne understrege, at dette ikke er et angreb på Indien, Bangladesh eller Pakistan, som bruger denne metode i øjeblikket.

- Det er et angreb på selve den farlige og voldsomt forurenende praksis, siger svenske Carl Schlyter.

Det skandaleombruste skib Exxon Valdez, der forårsagede et gigantisk olieudslip ud for Alaskas kyster, blev eksempelvis hugget op i vandkanten ved Alang i Indien i efteråret 2012.

Med de nye regler skal giftige materialer sikres og håndteres på forsvarlig vis på arbejdspladser med ordentlige afløb og tilsvarende foranstaltninger.

Samtidig skal der holdes styr på overskydende affaldsstoffer fra skibene, og de giftige materialer skal håndteres af deciderede affalds- eller genbrugsfaciliteter.

Loven vil gælde for skibene tidligst 2 år og højest 5 år efter, at den træder i kraft. hvilket afhænger af, hvor hurtigt EU's liste over godkendte faciliteter er klar.

/ritzau/

 

Dagens Gossip