Små økologiske landbrug får adgang til avanceret teknologi

Bagatelgrænsen for at søge støtte er flyttet fra 300.000 kroner til 100.000 kroner for at give de små økologiske landbrug mulighed for at ansøge om midler til et teknologiløft. Eksempler på teknologier, som har fået støtte, er mobile malkeanlæg, så økologiske køer kan malkes på marken, mobilrobotter til ukrudtsbekæmpelse og højteknologiske lugemaskiner.

- Små øko-landmænd har brug for et teknologiløft, så danskerne kan få økologi, og Danmark kan nå målet om en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod 2020. Derfor flytter vi nu bagatelgrænsen for investeringer fra 300.000 kroner til 100.000 kroner, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S).

Økologisk Investeringsstøtte er en del af regeringens Økologiske Handlingsplan og skal bidrage til en øget økologisk produktion og en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod 2020. Der er afsat 40 millioner kroner til investeringsordningen i 2012/2013. De samlede udgifter til et projekt kan maksimalt udgøre 5 millioner kroner og skal mindst udgøre 100.000 kroner.

NaturErhvervstyrelsen skal modtage ansøgninger til ordningen senest 31. januar 2013.

 

 

Dagens Gossip