Socialrådgivere: Nyt kontanthjælpsloft får ledige til at give op

Regeringen skyder ved siden af, når den med sit nye kontanthjælpsloft vil skabe et større økonomisk incitament blandt de ledige på kontanthjælp til at komme i arbejde.

I stedet er der behov for uddannelse og støtte til de mange ledige, der bokser med sociale og sundhedsmæssige problemer.

Det siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

- Vi ved, at gruppen af kontanthjælpsmodtagere har rigtig svært ved at reagere på det økonomiske incitament, fordi størsteparten af dem har andre problemer.

- Deres uddannelsesniveau er ikke højt nok til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet og de har sociale og sundhedsmæssige problemer.

- Når man sætter ydelserne ned, oplever de mismod og trækker sig ind i sig selv, siger Majbrit Berlau til Ritzau.

Dansk Socialrådgiverforening efterlyser helt andre strategier for at ruste kontanthjælpsmodtagere til at kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Herunder en uddannelsesstrategi.

- Vi ved, at den her gruppe er ringe uddannet, og at der i blandt dem er en overrepræsentation af depression, angst og sociale problemer.

- Når man bare sætter ydelserne ned, er de ikke i stand til at reagere på den økonomiske pisk, som regeringen svinger over dem.

Ifølge socialrådgivernes formand er børn af kontanthjælpsmodtagere i forvejen hårdt ramt.

- Der er klar overrepræsentation af mistrivsel, mobning og sundhedsmæssige problemer blandt den gruppe børn. Derudover er deres uddannelsesniveau lavere end deres klassekammeraters.

- Jeg har simpelthen svært ved at se, hvad der er ambitionen ved det her. I min optik forværrer man mulighederne for at flytte gruppen, når man på den måde rammer dem økonomisk.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) forventer ifølge Berlingske, at kun nogle "få hundrede" isoleret set vil få job takket være loftet.

- Det er et valgløfte, der død og pine skal indfries på trods af, at man godt ved, at det nødvendigvis ikke har den store konsekvens andet end at folks levesituation bliver forringet, siger Majbrit Berlau.

Ifølge ministeren vil gevinsten ved indførelse af loftet blive brugt til skattelettelser for de lavest lønnede.

- Men det vil kun gavne dem, der rent faktisk kan tage et arbejde, siger Majbrit Berlau.

/ritzau/

 

Dagens Gossip