Solenergianlæg på almene boliger kan give billigere energi

Skrevet af Elo Christoffersen

22/10/2012

Dagens topnyheder

Mens energipriserne kun kender én vej, nemlig op, så viser et planlagt og dristigt solfangerprojekt ved Rosenhøj i Aarhus, at der er håb forude for de danske energiforbrugere. Ved at placere energiproduktion oven på almene boliger bliver det muligt at hente så megen energi, at både 900 almene boliger i området samt en række øvrige boliger i Aarhus og omegn kan forsynes.

Projektet viser, hvordan resten af boligdanmark kan reducere i udgifterne og bo grønnere ved at etablere selvforsynende energianlæg, forklarer arkitekt og kreativ leder hos Arkitema, Steen Gissel.

- Almene boliger er et oplagt sted at etablere solfangeranlæg, fordi boligbevægelsen har en særlig mulighed for at realisere selv kæmpe projekter, der giver stordriftsfordele. Det er langt sværere at opnå enighed om sådanne projekter på det private boligmarked. Derfor er det nærliggende, at andre større renoveringsprojekter følger op og udnytter de store tagflader som aktive energiproducenter. Det er en åbenlys og meget tiltalende mulighed for at investere og tjene penge på de store tagflader, der ellers bare ligger hen, siger Steen Gissel.

Tagfladen bliver et lille kraftværk

Solfangeranlægget, der bliver Europas største af sin art med solfangere og solpaneler svarende til 3 fodboldbaner, forventer årligt at producere ca. 5.680 MWh, hvilket svarer til forbruget i omkring 1100 boliger. For indbyggerne i Rosenhøj betyder, det at anlægget vil producere al den energi, som forbruges til varmt vand og udgøre et væsentligt tilskud til det fælles elforbrug. Her forventes det, at beboerne slipper for at betale til f.eks. belysning af udeområder og kældre - det betaler tagenes energiproduktion! Samtidig vil der være en årlig CO2-besparelse på ca. 738 tons. Herudover vil det forsyne en mindre del af de øvrige fjernvarmeforbrugere i Aarhus med varme.

Renoveringsarbejdet i Rosenhøj forventes afsluttet i 2015.