Sparekassen Lolland A/S overtages af Jyske Bank A/S

I forbindelse med Finanstilsynets inspektion hos Sparekassen Lolland A/S har det vist sig, at sparekassen ikke længere opfylder solvenskravene i lovgivningen til at drive pengeinstitut.

Finanstilsynet fastsatte derfor i dag en frist for sparekassen med henblik på at rette op på kapitalgrundlaget. Det er lykkedes at finde en privat løsning, idet Jyske Bank A/S og Sparekassen Lolland A/S har indgået aftale om, at Jyske Bank A/S overtager samtlige aktiviteter i Sparekassen Lolland A/S.

- Spar Lolland har, som der også har været fremme i offentligheden, gennem længere tid arbejdet på at finde en løsning på de udfordringer, sparekassen har været ramt af. Jeg finde det positivt, at der er fundet en privat løsning som sikrer, at Jyske Bank fører bankaktiviteterne videre, og at ingen indskydere og simple kreditorer lider tab, siger  erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF).
 

 

Dagens Gossip