Statens indtægter i Nordsøen faldt i 2013

Staten fik cirka 22,1 milliarder kroner i indtægter fra olie- og gasproduktionen i 2013.

Det svarer til omkring 63 procent af det samlede overskud fra aktiviteterne i Nordsøen. Men det er også et er et fald på godt 12 procent i forhold til 2012, hvor statens provenu blev 25,2 milliarder kroner.

Det fremgår af Energistyrelsens årsrapport "Danmarks olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden 2013", der netop er offentliggjort.

Nedgangen i de statslige indtægter skyldes blandt andet, at produktionen falder i takt med, at de danske felter bliver ældre.

Produktionen af olie faldt således med cirka 13 procent sidste år i forhold til 2012 til 10,2 millioner kubikmeter, mens produktionen af salgsgas faldt med cirka 18 procent til 4 milliarder normalkubikmeter i 2013. Olieproduktionen er lidt mere end halveret, siden den toppede i 2004.

Den gennemsnitlige oliepris var cirka 109 dollar pr. tønde i 2012 og dermed på niveau med den gennemsnitlige pris i 2012. Til gengæld faldt olieprisen målt i danske kroner med lidt mere end fem procent på grund af lavere dollarkurs.

Der er fortsat høj aktivitet i den danske del af Nordsøen, oplyser Energistyrelsen.

I 2013 blev der investeret godt syv milliarder kroner i udbygningen af olie- og gasfelter, hvilket er en stigning på omkring 21 procent i forhold til 2012. I de kommende fem år skønnes det, at der skal investeres i alt 49 milliarder kroner på felterne i Nordsøen.

Med de prognoser, som præsenteres i rapporten, ventes Danmark at kunne fortsætte med at være nettoeksportør af olie til og med 2021, mens produktionen af gas forventes at overstige det indenlandske gasforbrug frem til og med 2025.

De danske reserver af olie og gas opgøres i rapporten til 107 millioner kubikmeter olie og 37 milliarder kubikmeter salsgas pr. 1. januar 2014.

I forhold til den forrige opgørelse pr. 1. januar 2012, er reserverne nedskrevet med cirka 16 procent som følge af produktionen af olie og gas i de forløbne to år, oplyser Energistyrelsen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip