Statsrevisorer kritiserer kontrol mod social snyd

20/05/2015 18:25

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Kommunerne har på flere områder fundet et effektivt samarbejde med Udbetaling Danmark, som siden 2013 har stået for udbetalingen af sociale ydelser til to millioner danskere.

Men indsatsen mod formodet snyd med de offentlige ydelser er ikke god nok, konkluderer Statsrevisorerne i et nyt notat.

- Statsrevisorerne finder, at samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om kontrollen ved formodet snyd med udbetalte sociale ydelser er utilfredsstillende. Det indebærer risiko for, at kontrolindsatsen ikke er effektiv, skriver de politiske kontrollanter.

Udbetaling Danmark overfører hvert år omkring 200 milliarder kroner i sociale ydelser, og det fungerer mestendels fint, konstaterer revisorerne.

- Der er et effektivt samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark om vejledning og bistand til borgere, der modtager sociale ydelser, noterer de i beretningen.

Den er afgivet på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen.

Den noterer sig, at der 1. maj trådte en lovændring i kraft, som giver håb om, at samarbejdet på kontrolområdet kan forbedres.

- Rigsrevisionen forventer, at Socialministeriet gennem sit tilsyn med området sikrer, at kommunerne og Udbetaling Danmark styrker kontrollen med udbetalte sociale ydelser, og at de netop vedtagne lovændringer hurtigst muligt bliver implementeret, skriver man.

Det er således vigtigt for begrænsning af fremtidige forsøg på socialt bedrageri, at opdagelsesrisikoen er stor.

- Rigsrevisionen peger på, at det er væsentligt, at borgerne opfatter kontrollen som effektiv, fordi kontrollen tillige har et præventivt sigte, bemærkes det.

/ritzau/