Straffen for voldtægt skærpes med et år mere bag tremmer

admin

425 uger siden

|

26/05/2016

Dagens topnyheder

For første gang i 13 år er straffen for voldtægt blevet skærpet.

Et bredt flertal i Folketinget bestående af alle partier minus Alternativet vedtog torsdag, at straffen for voldtægt hæves fra to et halvt års fængsel til tre et halvt års fængsel, når overgrebet sker ved vold eller under trusler om vold.

Straffen for samleje med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor vedkommende er ude af stand til at modsætte sig, forhøjes desuden fra 8 måneder til 14 måneders fængsel.

- Krænkende forbrydelser som voldtægt og overgreb mod børn bliver fremover straffet, så dommen i langt højere grad kommer til at afspejle forbrydelsens alvor, siger justitsminister Søren Pind (V) i en pressemeddelelse.

- Det har fra starten været en prioritet for mig at sætte ind på voldtægtsområdet, både med hårdere straffe og bedre forhold for ofrene.

- Derfor er jeg glad for den brede opbakning til, at samfundets svar på disse overgreb bliver hårdere konsekvens og mere respekt for ofrene, siger Pind, som tilbage i januar præsenterede udspillet "Respekt for voldtægtsofre".

Med lovforslaget skærpes straffen for seksuelle overgreb mod børn også. På det område hæves strafniveauet ligeledes fra to et halvt år til tre et halvt års fængsel, hvis ikke der foreligger andre skærpende omstændigheder.

Med en lovændring har regeringen for nylig udvidet brugen af videoafhøring i sager med børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Videoafhøring betegnes som en særlig skånsom måde at afhøre børn på, så de ikke skal vidne i retten.

Lovforslaget om strafskærpelserne træder i kraft 1. juli 2016.

/ritzau/