Sundhedsstyrelsen ser plads til forbedring i kræftscreeninger

admin

|

02/12/2014

Dagens topnyheder

Der vil altid være et solidt vidensgrundlag bag de screeningsprogrammer, som Sundhedsstyrelsen har på kræftområdet, lyder det fra enhedschef Søren Brostrøm.

En gruppe forskere kritiserer ellers sundhedsmyndighederne for at manipulere danskerne til at deltage i screeningsundersøgelser for blandt andet tarmkræft og brystkræft - uden at borgerne får tilstrækkelig information om de skadelige virkninger, det kan medføre at deltage.

- Det er klart, at når vi som sundhedsmyndigheder anbefaler screening, så påtager vi os et væsentligt ansvar for at sikre, at det er grundigt gennemtænkt, at de rigtige bliver screenet, og at det foregår på den rigtige måde, siger Søren Brostrøm.

- Der er selvfølgelig nogle valg i det, og der skal vi løbende sørge for, at vi får det ud af screeningsprogrammerne, som vi forventer.

Enhedschefen forklarer, at alle screeningsprogrammer bliver nøje overvåget.

Som et eksempel næver han screeningsprogrammet for tarmkræft, hvor Sundhedsstyrelsen i samarbejde med regionerne har etableret et overvågningsprogram, som skal følge udviklingen inden for området.

Men ifølge forskerne, der har undersøgt de foldere, som Sundhedsstyrelsen sender til borgere, der indkaldes til screeningsundersøgelser, lægger sundhedsmyndighederne et pres på borgerne ved blandt andet at betone de gavnlige effekter ved screening og bagatellisere de skadelige virkninger.

- Vi ser løbende på vores screeningsprogrammer og også på informationsmaterialet, siger Søren Brostrøm.

- For et par år siden reviderede vi folderen om screening af brystkræft, fordi man i England havde haft et ekspertpanel, der havde kigget på den viden, der var tilgængelig og opsummerede den.

Sundhedsstyrelsen havde ifølge enhedschefen allerede planlagt at revidere sin folder for tarmkræft til foråret. Han nævner dog, at der bliver lyttet til den aktuelle kritik omkring informationen.

- Den folder, vi har om screeningsprogrammet mod tarmkræft, leverer god og afbalanceret information. Det er ikke en folder, der manipulerer, så der er jeg uenig med de forskere, der er ude med kritik, siger Søren Brostrøm.

- Det er heller ikke et informationsmateriale, der presser folk til deltagelse. Men selvfølgelig er der altid plads til forbedring, og det tager vi med i arbejdet i forhold til revideringen i foråret.

/ritzau/