Svineproducenter halverer problematisk antibiotika

Resistente bakterier er en alvorlig trussel for både dyr og mennesker, og derfor er det vigtigt at reducere brugen af antibiotika.

Med en ny handlingsplan vil Videnscenter for Svineproduktion (VSP) under Landbrug & Fødevarer halvere brugen af antibiotikummet tetracyklin inden udgangen af 2015.

Fra lægeside er der udtrykt bekymring for, at specielt tetracyklin-anvendelse kan være med til at øge resistens-forekomsten generelt.

- Svineproducenter står for en stor del af antibiotikaforbruget i Danmark. Derfor er det helt naturligt, at vi tager ansvar for fremtiden. Vi ser, hvordan resistente bakterier som MRSA spreder sig i samfundet og gør behandling af infektioner sværere, siger direktør i VSP Claus Fertin.

Danske svineproducenter har nedbragt forbruget af antibiotika med 13 procent fra 2009 til 2013.

- Vi er et foregangsland, når det handler om at producere svinekød med et lavt antibiotikaforbrug. Jeg vil gerne opfordre vores fødevareminister til at arbejde for, at andre lande end Danmark også reducerer brugen af tetracyklin, siger Claus Fertin.

- Resistensproblematikken skal løses internationalt.

For at sikre dyrenes velfærd og holde dødeligheden på et acceptabelt niveau kan der være behov for at anvende andre antibiotika. Her er den veterinærfaglige vurdering, at tetracyklin stort set kan udskiftes med tiamulin, der ikke bliver anvendt til mennesker.

Oven i reduktionen af tetracyklin vil VSP også ændre den nuværende Gult Kort-ordning.

I samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening foreslår VSP, at Fødevarestyrelsens Gult Kort-ordning bliver videreudviklet til en differentieret ordning.

Det betyder, at man flytter forbruget af antibiotika fra de midler, der er kritisk nødvendige for mennesker, til midler, der kun bruges på husdyr.

Det vil være med til at hindre antibiotikaresistens i de præparater, man i dag behandler mennesker med. Den nuværende Gult Kort-ordning, der trådte i kraft i 2010 fokuserer kun på det totale forbrug af antibiotika og ikke på forbruget af de enkelte midler.

- Med denne ordning har vi fundet en metode, så resistensdannelsen sænkes, uden at vi gør "værktøjskassen" mindre, når vi forsat skal behandle syge dyr i svinebesætningerne, siger formanden for Den Danske Dyrlægeforenings Sektion vedrørende Svin, dyrlæge Kristian Viekilde.

/ritzau/

 

Dagens Gossip