Sygehuse indfører pjækkebøder

Husk din aftale på sygehuset, for bliver du væk uden at melde afbud, så får du en bøde.

Patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium på Regionshospitalet Viborg får klar besked, når de indkaldes til en undersøgelse. Møder de ikke op til den aftalte tid, koster det 250 kroner.

Region Midtjylland har i en forsøgsordning indført "pjækkebøder" på to sygehusafdelinger.

I første omgang i Viborg, og senere kommer turen til patienterne på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg.

Anders Kühnau (S), der er formand for regionens hospitalsudvalg, siger til Ritzau, at han håber, at antallet af udeblevne patienter vil falde med den nye ordning.

- Flere afdelinger forsøger at gøre patienterne opmærksomme på deres tid med en sms. Det hjælper i et vist omfang, og forhåbentlig kan det nye system nedbringe antallet af udeblivelser yderligere, siger Anders Kühnau.

Regionen har ingen tal på, hvor mange patienter, der udebliver, ligesom det er ikke opgjort, hvad det koster regionen.

Men problemet er så stort, at nogle afdelinger benytter muligheden for at booke to patienter til samme tid for at undgå at spilde personalets tid og sikre, at apparaturet udnyttes mest muligt.

Men den løsning risikerer at give ventetid, hvis begge patienter møder, og derfor ser regionen frem til at få afdækket fordele og ulemper ved bødesystemet.

- Inden ordningen eventuelt gøres permanent, skal vi blandt andet vide, hvilke patienter, der især udebliver, og hvorfor de gør det, siger Anders Kühnau.

Ordningen kommer efter flere års forsinkelse, blandt andet fordi læger og patientorganisationer har kritiseret, at ordningen især vil ramme psykisk syge og socialt udsatte.

I Lægeforeningen siger formand for det etiske udvalg Lise Møller, at det er positivt at lægge ud med et forsøg.

- Men generelt er bøder til patienter en dårlig idé, fordi der næsten altid er en god grund til at udeblive.

- I nogle tilfælde kan indkaldelsen være gået tabt, i andre er der sket noget andet. Det er sjældent en planlagt beslutning, siger Lise Møller til Ritzau.

/ritzau/

 

Dagens Gossip