Sygeplejersker bruger mere tid på paipr og mindre tid på patienter

I 2008 brugte sygeplejerskerne 87 minutter om dagen på papirarbejde. Det er nu steget til 99 minutter. En fjerdedel af den tid vurderes at gå til unødvendig dokumentation. Det svarer til op mod 2200 fuldtidsstillinger på et år.

- Der er en klar tendens til, at vi skal alt på alle patienter. Du skal tryksår-screene en 24-årig person, som kommer ind og er fuldstændig frisk og mobil. Og du skal skrive lange prosatekster om frie luftveje i stedet for bare at sætte et kryds i skemaet. Og i en tid, hvor vi har meget lidt tid til patienterne, så burde vi bruge alt tiden på det væsentlige, siger Tine Jæger, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Hvidovre Hospital.

Hun peger også på, at langsomme IT-systemer og dobbeltregistreringer er med til at tage værdifuld tid fra patienterne.

- Ofte skal vi skrive de samme ting ind flere steder, fordi systemerne ikke taler sammen. Når lægen bestiller blodprøver, så skal sygeplejersken også skrive det ind i et ordinationsark, for at sikre, at det bliver bestilt. Det er rent og skært dobbeltarbejde. Og vi håber meget, at en fælles elektronisk patientjournal vil hjælpe på det, siger Tine Jæger.

Det skal give mening
I Dansk Sygeplejeråd understeger man, at dokumentationsarbejde er vigtigt for at øge patientsikkerheden og kvaliteten. Men det er klart, at der skal tages et opgør med den unødvendige dokumentation.

- Meget dokumentationsarbejde er afgørende for, at patienter får den rette sygepleje og behandling. Men det er klart, at det skal give mening, og vi skal ikke have dokumentation for dokumentationens skyld. Der er ikke nogen nem løsning på det her. Men det skal jo ikke fraholde os for at forsøge at gøre noget ved det. På et år er det rigtig mange arbejdstimer, som sygeplejerskerne kunne bruge på noget mere konstruktivt. Derfor håber jeg virkelig, at regeringen vil prioritere at få lavet reformer, siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) vil på baggrund af analysen fra Dansk Sygeplejeråd tage kontakt til regionerne og Dansk Sygeplejeråd for i fællesskab at finde løsninger, som vil gøre op med stive regler og bureaukrati i sundhedsvæsenet.
 

 

Dagens Gossip