Terroriserer og afpresser værtshuse på Nørrebro: Ban­de­r kræver 60.000 i beskyt­tel­ses­penge

En gruppe helt unge drenge og mænd med ind­van­drer­bag­grund har i måneds­vis udsat værtshuse på det ydre Nørrebro i København for trusler, chikane og hærværk. Men på trods af talrige anmeldelser griber politiet ikke ind. Det fortæller Radio24syv.

- For nylig kom nogle unge mænd ind på baren og råbte, at alle gæster skulle for­lade ste­det. De råbte så, at ste­det til­hø­rer dem, og at Nør­re­bro hører under sha­ria, så der ikke måtte drik­kes alko­hol, siger Heidi Dyr­ne­sli fra Café Heim­dal ved Nør­re­bro Sta­tion til Radio24syv.

Tre værts­hu­se­jere og ansatte står onsdag frem i Radio24syv og beret­ter om, hvor­dan grup­pen af unge hærger, truer og chikanerer. Og om hvordan de forgæves forsøger at involvere politiet.

Værts­hu­se­jer Bir­gitte Fis­cher, der ejer værts­huset Mucki Bar sam­men med sin mand, Moham­med Ahmed, for­tæl­ler, at ban­de­med­lem­mer fra områ­det vil have mindst 60.000 kroner i "beskyt­tel­ses­penge". Som pressionsmiddel bruger de unge trusler og hærværk.

- For nylig blev der kastet en bro­sten gen­nem vin­duet, mens der sad gæster ved bor­det lige under vin­duet. Bro­ste­nen kunne have ramt dem, og alt glas­set spl­in­trede jo indad mod gæsterne, siger Bir­gitte Fis­cher.

Parret fortæller, at de flere gange om ugen - dels ved at ringe 112, dels ved at udløse en sær­lig over­faldsa­larm - for­sø­ger at få poli­tiets hjælp. Men enten ankom­mer betjentene sent, eller også beder poli­tiet blot par­ret om at beskrive ger­nings­mæn­dene.

Ifølge værtshusejerne prioriterer politiet tilsyneladende ikke at undersøge mere håndfaste beviser nærmere. Eksempelvis afviste politiet ifølge Bir­gitte Fis­cher at undersøge en brosten for fingeraftryk, som blev kastet ind gennem ruden til Mucki Bar.

- Vi sam­lede for­sig­tigt ste­nen op og lagde den i en plastikpose, fordi vi tænkte, at poli­tiet måske kunne tage fin­ger­af­tryk. Men de ville ikke have den, siger hun til Radio24syv.

På samme måde viste politiet ikke interesse for Café Heim­dals videoovervågning, efter at gruppen af unge havde været inde og råbe om sharia, fortæller bar­ten­der Heidi Dyrne­sli.

Hos lokal­po­li­tiet på Nør­re­bro for­står poli­ti­kom­mis­sær Peter Veje godt fru­stra­tio­nen.

- Men vi skal jo tage de her unge mænd med fin­grene i kagedå­sen, og det har vi meget svært ved. De tager jo benene på nak­ken, inden vi kom­mer, siger han til Radio24syv.

/ritzau/

 

Dagens Gossip