Trist nyt til disse danskere: Her bliver det 5.000 kroner dyrere resten af året

Emil Martesen

2 uger siden

|

27/06/2024
Nyheder
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det bliver 5.000 kroner dyrere resten af året for nogle danskere.

Dagens topnyheder

De seneste mange år har Sindal Varmeforsyning fastholdt en lav varmepris, hvilket vi har været stolte over.

Sådan lyder meldingen i en pressemeddelelse.

Men fra 1. oktober og resten af året vil prisen på fjernvarme stige markant for forbrugerne.

Det skal ses i lyset af et markant fald i indtægter fra el-salg og øgede omkostninger til brændsler, vedligehold mv. som munder ud i, at de ser sig nødsaget til at hæve prisen.

De lægger ikke skjul på, at det er en situation vi gerne havde været foruden, men de er oppe imod et marked vi ikke selv har indflydelse på. Vi har været på forkant med at investere i den grønne omstilling.

I 2023 kom 97,4% af vores produktion fra vedvarende energikilder. Havde vi ikke foretaget disse investeringer, havde vores prisniveau været højere.

Det bliver dyrere

Det betyder, at et standardhus på 130 m2 og 18,1 MWh kommer til at koste 21.950 kr. mod forventet 16.986 kr. en stigning på 4.964 kr. Den variable pris er 705 kr./MWh inkl. moms frem til og med 30.09.2024, hvorefter den stiger til 1.500 kr./MWh inkl. moms.

Det er vigtigt at understrege at det er et forventet resultat, men de reagerer på de data, som de har for de første 5 måneder af året.

Derfor hæves aconto rate 4 og 5 med 100 % og endelig opgørelse kommer med årsopgørelsen januar 2025. For dem er det rettidig omhu at reagere, når virkeligheden ændrer sig så voldsomt fra vores budget.

Det er langt over det niveau de har været vant til og denne stigning vil kunne mærkes.

De har en klar forventning om at 2025 kommer tilbage i niveau som 2024.

I 2023 og 2024 har de investeret i el-kedel, akkumuleringstank og fået flere forbruger bl.a. i Astrup – disse investeringer påvirker ikke vores regnskab, da disse først påbegyndes afskrivning når de er idriftsat. Det har altså ikke indflydelse på den forestående prisstigning.

Alle forbrugere vil modtage en sms eller mail om denne prisstigning. Ligeledes vil det fremgå af deres hjemmeside.

Skulle der være spørgsmål til denne prisstigning, kan direktør Jesper Skrubbeltrang kontaktes på jesper@sindalvarmeforsyning.dk