Udlændingestyrelsen fortier børns ret til familiesammenføring

Uledsagede asylbørn har en særlig ret til familiesammenføring.

Men Udlændingestyrelsen oplyser ikke børnene om deres særlige ret, og det møder nu hård kritik. Det skriver Information tirsdag.

Oplysningerne om uledsagede børn og unges ret til familiesammenføring udelades i de papirer, som mindreårige på den såkaldte "midlertidig beskyttelsesstatus" får udleveret fra Udlændingestyrelsen.

Den manglende oplysning kan få alvorlige konsekvenser, advarer Eva Singer, asylchef i Dansk Flygtningehjælp.

- Det bliver misforstået af både de mindreårige og de voksne, der er omkring de mindreårige. Vi har fået mange henvendelser fra centerpersonale og bisiddere, som har troet, at man har ændret på reglerne og derfor har sagt til de mindreårige, at de ikke kan søge familiesammenføring, siger hun.

I den 15 sider lange meddelelse, som mindreårige asylansøgere modtager, når de tildeles midlertidig beskyttelsesstatus, står der, at man kan "først få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter det første år, medmindre helt særlige grunde gør sig gældende".

Desuden henviser Udlændingestyrelsen til et faktablad, der indeholder flere eksempler på undtagelser, hvor flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus har ret til familiesammenføring i løbet af deres første år i Danmark.

Men uledsagede mindreårige nævnes ikke med et ord. Det er særligt kritisabelt, mener Eva Singer.

Dansk Flygtningehjælps asylchef støttes af advokat med speciale i udlændingeret hos Homann Advokater, Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

- Det ville efter min opfattelse være meget hensigtsmæssigt, at man på en mere klar måde i det mindste orienterede uledsagede mindreårige flygtningebørn om, at de som hovedregel har ret til at blive genforenet med deres forældre, siger Eddie Omar Rosenberg Khawaja.

Forelagt kritikken svarer souschef i Udlændingestyrelsen Teresa McNair, at formålet med det udleverede materiale ikke er at vejlede.

- Der er ikke tale om en vejledning om adgangen til familiesammenføring. Formålet er at orientere ansøgeren om, på hvilke måder midlertidig beskyttelsesstatus afviger fra konventionsstatus og beskyttelsesstatus.

/ritzau/

 

Dagens Gossip