Udlejere risikerer at betale for lejers forbrug

12/04/2016 16:07

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Boligudlejere risikerer at hænge på elregningen, hvis en lejer flytter ud af lejligheden i utide og ikke betaler for strømmen frem til overtagelsesdagen.

Det er i hvert fald udfaldet af en principiel sag fra Randers, hvor Vestre Landsret har stadfæstet en dom fra byretten.

Dommen betyder, at to private ejendomsselskaber kommer til at betale for forbruget i den såkaldte mellemperiode. De dage der går fra af den fraflyttende lejer har meldt flytning, til den nye lejer tilmelder sig.

Ifølge leveringsbetingelserne har Verdo Randers El-Net ret til at lukke for strømmen, når en lejer fraflytter, og der ikke umiddelbart tilmeldes en ny lejer.

En lejer skal typisk flytte 14 dage før lejemålet ophører, men mange melder flytning flere uger før de rent faktisk flytter.

Det koster et gebyr at lukke for strømmen og åbne for den igen, og det gebyr skal udlejer under alle omstændigheder betale. Det er en dyr ordning, så derfor har Randers El-Net indført den service, at man tilmelder udlejer som forbruger i mellemperioden.

Elselskabet orienterer udlejer om det i et såkaldt velkomstbrev, men to private udlejere ville ikke acceptere den praksis. Udlejeren har jo intet med forholdet mellem lejer og elselskab at gøre, mente de.

Landsretten er enig med Randers El-Net i, at man er berettiget til at lukke for strømmen og nedtage måleren i det øjeblik, der ikke er en forbruger i enden af ledningen. Man har så indført en både smidig og billig ordning i stedet.

Kun i et af de 12 tilfælde, dommen handler om, protesterede udlejeren mod at blive ny forbruger, og i de andre tilfælde har udlejeren derfor stiltiende accepteret selskabets tilbud.

Økonomisk set drejer det sig om knap 6.000 kroner, men hertil kommer sagens omkostninger med i alt 51.000 kroner.

/ritzau/