Undersøgelse: Svenske børn meget bedre forsikret end danske

Paradoksalt nok kommer ”alvorlig sygdom” på førstepladsen, når danske forældre skal rangordne de største bekymringer vedrørende sygdom og ulykke, som de har på vegne af deres børn. Først på andenpladsen kommer ulykker/skader. Det viser en undersøgelse, Codan Forsikring har foretaget.

- Set med mine øjne er der er et åbenlyst misforhold mellem de bekymringer, danske forældre går rundt med, og måden de vælger at forsikre deres børn på. Danskerne forsikrer stort set ikke deres børn imod sygdom. Erfaringer fra Sverige viser ellers, at varige mèn opstår i samme omfang efter sygdom som ulykke, siger Unn Wakefield produktdirektør hos Codan Forsikring.

Unn Wakefield har tidligere arbejdet hos Codans søsterselskab Trygg-Hansa i Sverige og kan berette om en helt anden tilgang til børneforsikringer på den anden side af sundet. For mens 90 procent af alle svenske børn er forsikret mod sygdom og ulykke, er det tilsvarende tal i Danmark blot 4 procent, viser undersøgelsen.

- I Sverige har 90 procent af alle børn en forsikring, der dække både sygdom og ulykke. Og det kan ligefrem blive til en historie i medierne, hvis forældre til et nyfødt barn ikke kan få lov til at tegne både sygdoms- og ulykkesdækning, siger Unn Wakefield.

Det er ikke nødvendigvis, fordi svenske forældre bruger mere tid på forsikringer eller har større viden om emnet.

- I Sverige har de en helt anden tradition for at købe denne type forsikringer til deres børn. Den tradition, håber jeg, med tiden kommer til Danmark. Som et minimum bør danske forældre forholde sig aktivt til, om de ønsker at tegne en kombineret sygdoms- og ulykkesforsikring eller blot fortsætte med den kendte ulykkesforsikring, forklarer Unn Wakefield.

Nul kompensation

Hvis forældre holder fast i deres børns nuværende ulykkesforsikring uden sygdomsdækning, betyder det, at en familie, hvor et barn får en sygdom, der giver varige mén, ikke bliver kompenseret på nogen måde. Familien får heller ikke kompensation, hvis de i en periode skal bruge meget af deres tid på hospitalet eller pleje barnet i hjemmet.

Den kompensation ville de få, hvis de havde købt en kombineret sygdoms- og ulykkesforsikring.

- For familier med syge børn kan netop sådan en kompensation være medvirkende til at give et større overskud og en ro – i det mindste økonomisk – i en ellers meget ubehagelig og stressende situation, slutter Unn Wakefield produktdirektør hos Codan Forsikring.

Svenske erfaringer viser, at fordelingen af skader og erstatninger på den kombinerede sygdoms- og ulykkesforsikring er følgende:

•  60 % skader stammer fra ulykkesdækningen, mens erstatninger udgør 43 procent

•  40 % skader stammer fra sygdomsdækningen, mens erstatninger udgør 57 procent

Hvad dækker en kombineret sygdoms- og ulykkesforsikring:

•  Varige mén
•  Genoptræningsudgifter
•  Erstatning ved kritisk sygdom
•  Krisehjælp ved alvorlig sygdom
•  Kompensation ved indlæggelse og pleje i hjemmet

 

Dagens Gossip