Ungarn skærper kursen over for flygtninge med ny lov

21/09/2015 19:08

admin

Nyheder

Mest læste i dag

Ungarns parlament vedtager med to tredjedeles flertal en lov, der giver hæren og politiet udvidede beføjelser til at forhindre, at ulovlige indvandrere krydser grænsen.

Soldater får ret til at benytte sig af lette våben for at udføre opgaven.

Loven følger op på en anden lov, der blev vedtaget tidligere på måneden, som gør grænseoverløb til en kriminel handling, der kan straffes med fængsel.

Med lovvedtagelsen mandag understreges det, at hæren kan anvende gummikugler, tåregas og såkaldte pyrotekniske (brændbare red.) anordninger for at holde flygtninge og migranter ude.

Premierminister Viktor Orbans nationalkonservative regering fik ved afstemningen støtte af det radikalt højreorienterede parti Jobbik, så loven kunne vedtages med 151 stemmer mod 12, mens 27 undlod at stemme.

I parlamentet sagde Orban, at politiet er ude af stand til på egen hånd at sikre Ungarns grænser til Serbien og Kroatien. EU-landet Ungarn er en del af det pasfrie europæiske Schengen-samarbejde.

Han konstaterede, at Ungarn har kontrol med den 175 kilometer lange grænse til Serbien, hvor Ungarn har opført et knap fire meter højt hegn hele vejen for at forhindre, at flygtninge og migranter uden tilladelse krydser grænsen.

- Vi kan forsvare det kroatiske stykke, men for at gøre det, har vi brug for, at hæren patruljerer sammen med politiet, sagde han.

Han lovede, at Ungarn vil handle på egen hånd, indtil EU finder en fælles løsning til at dæmme op for flygtningestrømmen.

- Europa er rigt, mens svagt. Det er den mest farlige kombination, som man kan tænke sig. Resultatet er katastrofalt. Fordi Europa ikke kan forsvare sine eksterne grænser, så er de interne grænser igen lukket.

- Vi er nødt til at gentænke mange europæiske opfindelser, institutioner og traktater. Men indtil vi gør det, så kan vi ikke sidde uvirksomme hen.

- Indtil EU-staterne handler som en enhed, så vil medlemsstaterne være tvunget at gå til yderligheder for at afværge denne brutale trussel, advarede han.

/ritzau/Reuters