V-kandidat: Ulovligt at sende flygtninge videre til lejre

Udlændinge på flugt, der får asyl i Danmark, skal sendes af sted til lejre i eksempelvis Kenya, foreslår Dansk Folkeparti.

Målet er, at Danmark slet ikke skal have flygtninge med asylstatus på dansk grund. Kun kvoteflygtninge skal ikke sendes af sted, skriver Jyllands-Posten.

Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, vil ikke give tilsagn om at støtte forslaget, men kalder det "interessant".

Men sådan en løsning vil Venstre aldrig tiltræde.

Det er Kåre Traberg Smidt, advokat for asylsøgere og kandidat for Venstre ved det kommende folketingsvalg, sikker på.

- Den ligger meget fjernt fra et liberalt og globalt menneskesyn. Det er skammeligt, nationalistisk navlebeskuende og direkte i strid med to af de vigtigste konventioner i verden, siger Kåre Traberg Smidt.

Danmark har tiltrådt FN's Flygtningekonvention og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention EMRK, som er udarbejdet på baggrund af FN's verdenserklæring om menneskerettigheder.

Ifølge Kåre Smidt proklamerer konventionerne uden tøven, at en flygtning skal nyde samme rettigheder, som udlændinge med opholdstilladelse har i det pågældende land.

Det betyder, at en flygtning i Danmark skal have fri adgang til uddannelse, arbejde og sundhed.

- Hvis man flytter en skrøbelig flygtning til udlandet, som i forvejen har rejst på tværs af kloden for at søge beskyttelse, så har denne ikke adgang til disse rettigheder.

Men hvis Folketinget ændrer loven og udtræder af disse konventioner, kan det sagtens lade sig gøre.

- Så sammenligner vi os blot med terrorregimer og andre uoplyste regimer, som ikke har ønsket at deltage i den globale rets- og humanitære orden, mener han.

- Danmark og Europa oplever for tiden et meget større pres af flygtninge. Det bør behandles internationalt og ikke nationalt.

/ritzau/

 

Dagens Gossip