Vær opmærksom på din næste lønseddel: Disse danskere får flere penge

Emil Martesen

3 uger siden

|

20/06/2024
Nyheder
Foto: Dagens.dk
Vær opmærksom på din næste lønseddel.

Dagens topnyheder

Der er ikke noget som flere penge mellem hænderne for danskerne, og derfor er der god grund til at spidse ører.

Junilønnen kan nemlig indeholde en ekstra økonomisk gevinst for dem, der arbejder under HK Handels overenskomster.

Ifølge overenskomsten skal arbejdsgivere ved udgangen af maj opgøre fritvalgskontoen, og eventuelle midler på denne konto skal udbetales med junilønnen, medmindre der er lavet en anden aftale lokalt på arbejdspladsen.

Det skriver HK på deres hjemmeside.

Fritvalgskontoen, også kendt som fritvalgs lønkonto, særlig konto eller særlig opsparing, giver ansatte mulighed for at vælge mellem ekstra fritid, pension eller løn.

Arbejdsgiveren er forpligtet til månedligt at indbetale 9 pct. af den ferieberettigede løn på denne konto.

Midlerne på fritvalgskontoen kan bruges til en række formål, herunder ekstra feriepenge, ekstra pension, to børneomsorgsdage, seniorfrihed, barnets anden sygedag, lægebesøg med børn eller løbende udbetaling sammen med lønnen.

Tjek lønsedlen

Det er vigtigt at være opmærksom på lønsedlen i juni. Hvis der er penge på fritvalgskontoen, som ikke bliver udbetalt, bør man straks kontakte sin arbejdsgiver eller den lokale HK-afdeling på telefonnummer 70 11 45 45. Det sikrer, at man får de penge, man har krav på ifølge overenskomsten.

Fritvalgskontoen er en fleksibel løsning, der giver ansatte mulighed for at tilpasse deres arbejds- og privatliv efter individuelle behov. Ved at have mulighed for at vælge mellem forskellige former for kompensation, kan medarbejderne skabe en bedre balance mellem arbejde og fritid.

Derfor er det på mange måder vigtigt, at du holder øje med junilønnen, og sørger for at de penge, du har optjent gennem året, bliver udbetalt korrekt.