Vejdirektoratet fjerner sort trafikplet mellem Lyngby og Gentofte

Skrevet af Elo Christoffersen

01/11/2012

Mest læste i dag

Vejdirektoratet skaber nu større sikkerhed ved rampen og den flettestrækning, der forbinder Jægersborgvej med den sydlige del af Helsingørmotorvejen. Vejdirektoratet har installeret et varslingsanlæg, som registrerer rampetrafikken og varsler motorvejstrafikken ved at tænde elektroniske variable tavler, der er opsat henholdsvis 100 og 200 meter før rampetrafikken fletter ind på motorvejen.

Den nye installation skal hjælpe trafikanterne med at foretage den vanskelige indfletning på den forholdsvis korte strækning, hvor der tidligere har opstået daglige konfliktsituationer.

Det er Vejdirektoratets forhåbning, at de nye tiltag markant vil nedbringe uheldene på strækningen, der har været meget uheldsbelastet og derfor har haft status som en sort plet på statsvejnettet.