Vejen banet for kontroversiel gmo-majs i EU

EU's medlemslande har trods betydelig modstand fra blandt andre Frankrig og Danmark tirsdag truffet en ikke-beslutning, der formentlig vil føre til, at en ny type genmodificeret majs lovligt kan dyrkes i EU.

Eftersom der på et møde blandt europaministrene i Bruxelles ikke kunne opnås kvalificeret flertal hverken for eller imod en indstilling fra kommissionen om at godkende den særlige insektresistente majs, er det nu op til kommissionen at skære igennem i den årelange strid.

Det kontroversielle forslag kom efter en del forvirring på mødet aldrig til afstemning. Men det stod klart, at der ville have været 19 lande med 210 stemmer imod. Og der skulle 260 stemmer til at blokere det.

Kommissionen ventes nu at gennemføre godkendelsen indenfor tre måneder, hvor fristen for at træffe en beslutning udløber.

Udenrigsminister Martin Lidegaard (R) beklager, at han og kollegerne ikke kunne enes.

- Det er brandærgerligt, at vi ikke har været i stand til at træffe beslutning den ene eller den anden vej. Det er en utilfredsstillende situation for alle parter, siger Lidegaard, der var imod forslaget på grund af bekymringer for, om der er kontrol nok med genmajsen.

Han håber nu, at det snarest muligt kan lykkes at skabe enighed om et forslag fra kommissionsformand José Manuel Barroso, som vil lade EU's medlemslande i højere grad selv beslutte, om de vil tillade genmodificerede afgrøder.

Frankrig forsøgte under tirsdagens debat til det sidste at få sundhedskommissær Tonio Borg til at trække forslaget tilbage. Men både kommissæren og rådets juridiske ekspert gjorde det klart, at det juridisk set ikke er en mulighed.

Den aktuelle strid går tilbage til 2001, hvor virksomheden Dupont Pioneer første gang forsøgte at få lov til i Spanien at dyrke den såkaldte majs 1507, som er udviklet til at være resistent over for sommerfuglepest.

Der har gennem årene været åben politisk uenighed og masser af ekspertundersøgelser - herunder en række positive udtalelser fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA.

Kommissionen fik sidste år for anden gang pålæg fra EU-Domstolen om at træffe en beslutning, og i november sendte kommissæren endelig sit forslag videre til medlemslandene.

/ritzau/

 

Dagens Gossip