Vejen Kommune: Million gevinst på nye rengørings aftaler

De to opgaver var sendt i hver sit udbud, som igen var delt op i otte geografiske områder for at sikre, at også mindre virksomheder havde mulighed for at byde ind.

Rengøring
På rengøringsområdet faldt valget på det landsdækkende rengøringsfirma Forenede Service A/S, som alene tegner sig for syv af de otte kontraktaftaler. Desuden bliver der indgået en kontrakt med firmaet KN Rengøring.  

Vinduespolering
Hvad angår vinduespolering, bliver firmaet EVR A/S storleverandør med seks kontraktaftaler.  Desuden bliver der lavet en kontraktaftale med henholdsvis Rationel Vinduespolering A/S og Elite Miljø.

Aftalerne omfatter de fleste kommunale arbejdspladser. Undtaget er institutioner, der selv gør rent med hjælp fra brugerne som led i det pædagogiske arbejde på stedet.

Gevinst på 8,74 millioner
Med de nye indgåede kontrakter samt afsatte midler til blandt andet opfølgning og kontrol, udgør de samlede årlige udgifter til rengøring og vinduespolering 16,6 mio. kroner. Det beløb skal sammenholdes med de hidtidige årlige udgifter på 25,3 mio. kroner. Der er altså tale om, at kommunen med de nye aftaler og leverandører høster en årlig gevinst på 8,75 millioner kroner.  

Tilfreds borgmester
- Jeg er tilfreds med det gode resultat af den nye udbudsrunde, hvor vi har fastholdt et serviceniveau, som svarer til det, vi har i dag. Der er tale om nye men erfarne leverandører over hele linjen.  Jeg havde dog gerne set, at flere af de lokale rengøringsfirmaer havde deltaget, men glæder mig til samarbejdet med de nye firmaer, siger borgmester Egon Fræhr.