Vestjysk Bank skal lave genopretningsplan inden en uge

Vestjysk Bank skal senest mandag 7. april aflevere en genopretningsplan til Finanstilsynet. Det skal den, fordi den ikke opfylder lovens krav om solvens.

Det oplyser banken til fondsbørsen.

Dertil kommer, at banken er blevet pålagt, at den ikke må betale udbytte eller renter på sin hybride og supplerende kernekapital.

Problemet er, at bankens solvens er faldet, fordi en række kapitalelementer, heriblandt supplerende lånekapital, ikke længere tæller med i opgørelsen.

Og selv om banken mente, at man godt kunne nå at rette op på tingene i forbindelse med, at årsregnskabet blev offentliggjort i marts, er det ikke lykkedes den pressede bank at gennemføre tilstrækkelige strukturelle tiltag til at leve op til solvenskravet.

Bankens ledelse skal i løbet af den næste uge blandt andet tage stilling til muligheden for at få tilført ny kapital, salg af værdipapirer, frasalg af filialer, forretningsområder eller dele udlånsporteføljen samt en eventuel fusion.

Bankens solvens er faldet fra 10,9 procent til 10 procent, fordi en række kapitalelementer, heriblandt supplerende lånekapital, ikke længere tæller med i opgørelsen.

Bestyrelsesformand i Vestjysk Bank Vagn Thorsager forklarer til Ritzau Finans, at der arbejdes videre med at forbedre bankens solvens ved blandt andet salg af såkaldte sektoraktier, der er aktier i selskaber, som Vestjysk Bank samarbejder med.

- Der er vi fokuserede på, om vi ikke kan sælge nogen af dem, da det kunne betyde et fradrag i solvensen, siger Vagn Thorsager til Ritzau Finans.

- Vi er meget fokuseret på sammensætningen af den supplerende kapital. Der er så noget, som falder væk af en eller anden årsag - det kan være på grund af løbetid - og det prøver vi så at samle op igen i dialog med långiveren.

På trods af en deadline 7. april tør bestyrelsesformanden ikke give et bud på, hvor lang tid der går, inden banken vil være på ret køl.

- Jeg kan bare sige, at det bliver ikke noget problem for os at lave den her genopretningsplan, siger Vagn Thorsager.

Samtidig understreger han, at han er fortrøstningsfuld i forhold til, at banken fortsætter som selvstændigt pengeinstitut, og at banken skal have solvensen på plads, hvorefter der arbejdes videre derfra.

- Det er ikke blevet mere livstruende af det her, siger Vagn Thorsager.

Efter meddelelsen har bankens aktie på fondsbørsen taget et dyk på knap 12 procent og handles til kurs 8,10.

/ritzau/

 

Dagens Gossip