Vi bruger rekord lidt vand men betaler mere

Danskernes er verdensmestre i at spare på drikkevandet, og forbruget af vand er nu historisk lavt.

Det samlede forbrug per dansker var sidste år på 107 liter per person om dagen mod 174 liter i 1989, viser nye tal fra vandsektorens brancheorganisation, Danva.

De seneste ti år er vandforbruget faldet med over 13 procent.

- Det er enormt glædeligt, at bevidstheden om vand som en begrænset ressource er slået igennem hos forbrugerne, der er blevet virkelig gode til at spare på vandet. En dansker bruger kun halvt så meget vand som en amerikaner, siger Lars Therkildsen, formand for Danva.

Hos landets største forsyningsselskab Hofor i hovedstadsområdet, er indsatsen for at spare på vandet da også højt prioriteret. Blandt andet gøres der er en stor indsats overfor skolebørn.

- Børnene er de kommende forbrugere, og de forstår sagtens sparebudskabet og går hjem og taler med familien om det, siger Allan Broløs, chef for Hofors vandspareaktviteter.

Men selvom danskerne sparer løs, så stiger deres vandregning støt. Godt 30 procent af vandets pris har de senere år ret stabilt været afgifter og moms til staten. Også selve vandprisen ligger ret stabilt.

Men til gengæld vokser udgifterne til spildevandshåndtering. Fra 2010 til 2012 øgede drikkevands- og spildevandsselskaber landet over investeringerne med 1,6 milliarder kroner for at forhindre oversvømmelser efter skybrud, udskifte udtjente kloakker samt adskille regnvand og drikkevand i kloakkerne.

- Det er korrekt, at danskerne dermed desværre ikke oplever, at deres samlede vandafregning bliver mindre, selvom de sparer. Men de må trøste sig med at ved et større forbrug, var regningen blot blevet endnu større, fordi de investeringer, der laves i disse år, er nødvendig, siger Danvas formand Lars Therkildsen.

/ritzau/

 

Dagens Gossip