Vild afsløring: Dine næsebor lugter forskelligt

17/11/2023 12:08

Sarah S

Nyheder
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Det viser sig, at dine næsebor ikke opfanger lugt på samme måde.

Mest læste i dag

Et nyligt studie offentliggjort i ScienceAlert afslører en bemærkelsesværdig forskel i, hvordan vores næsebor registrerer dufte. Forskningen, baseret på ti epilepsipatienter med elektroder i hjernen, fokuserede på at forstå forskellene i hjernens reaktion, når højre og venstre næsebor eksponeres for den samme duft.

Studiet omfattede præsentation af tre forskellige dufte samt en neutral lugt – frisk luft – for patienterne. Eksperimentet involverede at lade patienterne lugte med skiftevis det ene og det andet næsebor, og til sidst med begge næsebor samtidig. Patienterne blev bedt om at gætte på, hvilke dufte de var blevet eksponeret for. Samtidig gav elektroderne forskerne en direkte indsigt i hjernens aktivitetsmønstre.

Resultaterne viste, at hjernens respons varierede let, afhængigt af hvilket næsebor der blev brugt til at opfange duften. Selvom hjernens overordnede aktivitetsmønster var ens, var der små forskelle i, hvordan hver af næseborene registrerede den samme duft. Dette antyder en vis grad af uafhængighed mellem de to næsebor.

Interessant nok viste studiet også, at når begge næsebor blev anvendt samtidig, kunne lugte identificeres hurtigere og mere nøjagtigt end ved brug af kun ét næsebor. Dette peger på fordelene ved at have to fungerende næsebor, parallelt med, hvordan vi bruger vores øjne og ører.

En af de mest slående opdagelser var forskellen i, hvor hurtigt hvert næsebor opfattede lugte. Forskerne spekulerer nu på, hvad betydningen er af, at næseborene sender sensoriske signaler til hjernen med forskellige hastigheder, og hvad dette kan afsløre om vores lugtesans og hjernens behandling af sensoriske indtryk.