Vismænd er bekymrede for danske boliglån i bankunionen

Det vil være en fordel for Danmark at dele risikoen for tab på fremtidige bankkriser med de andre EU-lande ved at deltage i bankunionen.

Men der er dog visse forbehold, der skal tages højde for, før Danmark tilslutter sig, lyder det fra formandskabet i Det Økonomiske Råd, også kaldet vismændene. De er især bekymrede for den særlige danske model for lån til boligejere.

- Bankunionen giver god mening, og vi vurderer, at Danmark grundlæggende har en interesse i at deltage, siger overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i en kommentar.

- Det bør dog være en forudsætning, at der kan laves en forhåndsaftale, der sikrer den danske realkredit. Kan det opfyldes, ser vi en økonomisk fordel ved dansk deltagelse, tilføjer han.

De danske realkreditinstitutter udgør omkring halvdelen af den finansielle sektor i Danmark. Ifølge vismændene er det usædvanlige blandt andet, at institutterne alene yder lån med pant i fast ejendom på baggrund af obligationsudstedelse.

- Der er desuden stramme krav til realkreditinstitutternes risikotagning, krav om tæt sammenhæng mellem institutternes udlån og obligationsudstedelse og forbud mod at modtage indlån.

- Den særlige realkreditstruktur skaber i nogle sammenhænge gnidninger med den harmonisering af den finansielle regulering, som sker i forbindelse med EU's fælles regelsæt, skriver vismændene.

En del af aftalen om EU's bankunion er en afviklingsfond med 55 milliarder euro til at lukke syge banker. Vismændene ser også gerne en afklaring om den såkaldt fælles bagstopper, der kan yde lån til Afviklingsfonden, før Danmark eventuelt går med.

- Hvis bagstopperen alene skal stille garantier og yde lån til afviklingsfonden, vurderes risikoen ved dansk deltagelse at være begrænset, lyder det fra vismændene.

Helt overordnet slår vismændene fast, at der er væsentlige fordele for Danmark ved at gå med i bankunionen.

- Denne vurdering er helt overvejende drevet af muligheden for at indgå i en forsikringsordning, der gør det muligt at dele risikoen ved større fremtidige bankkriser med andre lande.

- Der vurderes ikke at være ulemper i en tilsvarende størrelsesorden, lyder det i vismandsrapporten.

Det er politikerne på Christiansborg, som afgør, om Danmark skal gå med i EU's bankunion, der træder i kraft 1. januar 2016.

/ritzau/

 

Dagens Gossip