Vismænd: Væksten i dansk økonomi tager til i styrke

Den spirende vækst i dansk økonomi vil tage til i styrke de kommende år. Det slår formandskabet i Det Økonomiske Råd fast i sin såkaldte forårsrapport, der er de uafhængige vismænds bud på tilstanden i dansk økonomi.

- Der har været behersket fremgang i dansk økonomi det seneste halvandet år, og vi vurderer, at fremgangen nu vil tage til i styrke.

- Vi forventer, at BNP vil vokse med omkring to procent både i år og næste år. Det vil trække den private beskæftigelse op med 60-70.000 personer, siger overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i en kommentar til rapporten.

Vismændene venter nu en vækst i BNP i år på 1,9 procent. Det er 0,4 procentpoint mere end i vismændenes seneste prognose fra efteråret. I 2016 ventes en vækst i BNP på 2,3 procent.

Væksten i dansk økonomi er ifølge vismændene bredt funderet og kommer både fra udlandets voksende appetit efter danske varer og tjenester samt de danske forbrugeres stigende mod på at bruge penge.

Den planlagte finanspolitik vurderes derimod at dæmpe væksten med omkring et kvart procentpoint om året frem mod 2020, hvilket vismændene har taget højde for i deres prognose.

Den dæmpende effekt skyldes, at regeringen har planlagt en relativ lav vækst i det offentlige forbrug og et fald i de offentlige investeringer. Og regeringen får rosende ord med på vejen for at holde tøjlerne lige præcist stramme nok i finanspolitikken.

- Den er for det første godt afstemt med den forventede fremgang i økonomien, og for det andet vil de offentlige finanser komme på kant med underskudsgrænserne i budgetloven og Stabilitets- og Vækstpagten, hvis der ikke strammes op.

- Vi synes ikke, man skal stramme hurtigere, end der er lagt op til, for opsvinget har dårligt nok manifesteret sig endnu, siger Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

Det strukturelle underskud forventes at holde sig under Budgetlovens grænse på en halv procent alle år frem til 2020.

Dansk økonomi ventes også at holde sig under EU's smertegrænse med et maksimalt underskud på tre procent af BNP for den faktiske saldo, selvom det bliver lige til kanten i 2016.

- Vi vurderer, at de offentlige finanser grundlæggende er sunde og holdbare på lang sigt. Underskuddene på de offentlige finanser går til grænserne i 2015 og 2016, men vi vurderer, at de finanspolitiske målsætninger vil blive overholdt, siger overvismanden.

/ritzau/

 

Dagens Gossip