Vognmænd vil have lov til at underbyde på lønnen

Dansk lov sikrer lastbilchauffører løn efter gældende overenskomst. Det får nu vognmændene til at lægge sag an mod staten med krav om frit spil for løn til ansatte.

Skal danske vognmænd have fri ret til at presse lønnen ned? Det spørgsmål skal Landsretten nu tage stilling til. I hvert fald hvis det står til de vognmænd, der er medlem af organisationen ITD. ITD har stævnet staten, fordi de ikke vil acceptere, at dansk lov kræver, at danske chauffører skal have løn efter de overenskomster, der gælder på området.
Det er sikret i en paragraf i godsloven. Og i år blev der oprettet et særligt nævn, der skal stå for kontrol med om chauffører får den løn, de har krav på.

- Lastbiler er et af de steder, hvor der snydes allermest. Love, regler og ekstra kontrol på området er nødvendig, fordi lastbiler hele tiden flytter sig. Nu ønsker ITD en åben ladeport for løndumping. Det tager vi selvfølgelig klart afstand fra. Branchen har rigeligt at slås med. Og der er piratkørsel nok i forvejen, siger Jørgen Aarestrup, der er forhandlingssekretær i 3F's Transportgruppe.

Kræver frit slag
Vognmændene i ITD mener, at godsloven er ude af trit med tiden, EU's regler og muligheden for at konkurrere. Og peger på, at der ikke er andre erhverv hvor loven kræver, at der skal betales løn efter overenskomsten.

- Vi betragter lovkravet om overenskomster som direkte stridende mod den danske model, der jo er baseret på frivillighed og gensidighed. Vi ønsker at få prøvet, om det er lovligt at tvinge overenskomstvilkår ned over de virksomheder, som ikke har overenskomst, og som de derfor ikke har indflydelse på, siger Jacob Christian Nielsen, der er direktør for ITD. Til gengæld bakker vognmændene i både DI og Dansk Transport & Logistik (DTL) op om godsloven. Og 3F, DI og DTL er med i det kontrolnævn der skal sikre, at reglerne om løn til chauffører bliver overholdt.
 

 

Dagens Gossip